07.06.2021 sote-uudistuksen jory: valmiudessa sote-uudistuksen läpimenoon

9.6.2021 11.22
Uutinen

Kokouksen esityslistan mukaisesti alussa kuultiin ajankohtainen tilanne valiokuntatyöskentelystä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä odotetaan, jonka jälkeen asian käsittely siirtyy suureen saliin eduskunnassa. – Valiokunnalle on annettu kaikki vastineet mutta toimitamme tarvittaessa vielä lisäselvityksiä stv:lle sitä mukaa kun pyyntöjä tulee, totesi hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM:stä kokouksen alussa.

Monikanavarahoituksen purkua selvitetään virkamiestyönä ja kokouksessa kuultiin valmisteluryhmistä ja etenemissuunnitelmasta. Valmisteluryhmät ovat Hoitotutkimuskorvaustenvalmisteluryhmä, Matkakorvaustenvalmisteluryhmä, Kuntoutuksen valmisteluryhmä ja Lääkekorvauksien valmisteluryhmä.  Ryhmät eivät tee ehdotuksia, vaan ne ovat selvittäneet eri toteuttamisvaihtoehtoja. Asetettava parlamentaarinen työryhmä ottaa kantaa toteuttamisvaihtoehtoihin. Koska työn yhteydessä ei ole kuultu sidosryhmiä, ehdotetaan laajan kuulemiskierroksen järjestämistä. 

Hyvinvointialueiden käynnistymisen ensimmäiset vaiheet käytiin läpi kokouksessa. Lisäksi todettiin, että toimeenpanoon liittyvät tiekartat on kevään aikana päivitetty. Tiekartoissa on kuvattu täytäntöönpanoon liittyviä valmistelutöitä alueiden ja kansallisen toimeenpanon näkökulmista. Kokouksessa todettiin, että valmiudet täytäntöönpanoon ovat olemassa. Aikataulu on tiukka mutta riittävä muistaen, ettei kaiken tarvitse olla valmista kerralla. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi tilannekuva väliaikaisten toimielimien arvioiduista asettamisajankohdista sekä asettamisen valmiudesta. 

Hyvinvointialueiden rahoituksen määräytymisestä vuosille 2021–2022 järjestettiin lausuntokierros ja se päättyi 1.6. Lausuntoja saatiin reilut 90. Valtaosa kommentoi, että rahoitus on lähtökohtaisesti riittämätöntä. Yksi ehdotetuista laskennallisen rahoituksen määräytymisperusteista olisi nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäjien määrä hyvinvointialueella. Tästä lausunnoissa oli voimakkainta hajontaa. Määräytymistekijää puolsivat vastauksissaan ne, joiden alueella järjestämisvastuullisten määrä on nykyisin suuri ja vastustivat ne, joiden alueille nykyistä järjestämisvastuuta on jo koottu kuntaa suuremmille organisaatioille. Saadun lausuntopalautteen perusteella ei todettu olevan aihetta muutoksiin.

– On hyvä myös muistaa, että kyseessä oleva rahoitus on tarkoitettu voimaanpanolaissa säädettyjen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen tehtäviin. Alueille ohjataan erikseen myös muuta valmistelurahoitusta, mm. ICT-valmisteluun, sanoi asian esitellyt neuvotteleva virkamies Noora Heinonen VM:stä. 

Lisäksi kokouksessa kuultiin tilannekatsaus Sote-valvontalaista, ensihoidon nykytilan pohjalta laaditut kehittämisehdotukset ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettavasta lisäselvityksestä julkisomisteisten yhtiöiden asemasta sote-uudistuksessa. 

Muissa asioissa kuultiin, että valtiovarainministeriö on lähettänyt 4.6.2021 lausunnoille luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta. Lausuntokierros päättyy 5.8.2021. 

Seuraava sote-uudistuksen johtoryhmän kokous järjestetään juhannusviikolla 21.6.2021. 
 

Kokoustiedote