Hyppää sisältöön

Hallitus julkisti linjaukset asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 22.35
Tiedote 571/2016

Hallitus julkisti 21. joulukuuta lakiluonnoksen siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Lisäksi hallitus julkisti lausuntokierroksen jälkeen tehdyt muutokset maakunta- ja sote-lakiluonnoksiin. Uudistusten tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Lakipaketti julkistettiin jo tässä vaiheessa avoimen lainvalmistelun hengessä, ja viimeistelty hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa. Myös valinnanvapauden laajentamista koskeva esitys on vielä keskeneräinen.

Lakiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta lausunnolle alkuvuonna 2017

Asiakkaan valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen mukaan asiakas voisi valita palvelujen tuottajan nykyistä monipuolisemmin. Asiakas voisi listautua valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valita lisäksi haluamansa suunhoidon yksikön. Sosiaali- ja terveyskeskukset ja suunhoidon yksiköt tuottavat palvelut itse tai verkostomaisesti. Ne voisivat myös myöntää asiakkailleen maksuseteleitä asiakkaan valitsemalta palvelun tuottajalta hankittaviin yksittäisiin palveluihin. Lisäksi asiakas voisi myös valita maakunnan tuottamissa palveluissa palveluja antava toimipisteen, kuten sairaalan. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti olisivat käytössä maakunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja niiden perusteella asiakas saisi valita palvelun tuottajan. Valinnanvapautta koskeva lakiesitys viimeistellään ja käännetään vielä ruotsiksi. Siitä pyydetään lausunnot alkuvuodesta 2017.

Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.

Sote- ja maakuntauudistuksessa Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ensihoito, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät.

Kaikissa 18 maakunnassa on jatkossa oma pelastuslaitos

Hallitus linjasi osana sote-ratkaisua, että kaikki 18 maakuntaa järjestävät ensihoidon, joten myös pelastustoimi järjestetään samoissa maakunnissa. Näin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle. Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa 18. Samalla valtion ohjausta vahvistetaan niin, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa. Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien keskittämisestä yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on ajantasaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2017 lausuntokierroksen ja sen perusteella tehdyn viimeistelyn jälkeen.

Sekä asiakkaan valinnanvapautta että hallituksen esitystä koskevat aineistot ovat luettavissa alueuudistus.fi-verkkosivuilta alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016

Pelastustoimen uudistamista koskeva materiaali on luettavissa sisäministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus

Lisätietoja:

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 02951 63338
ylijohtaja Outi Antila, STM, p. 02951 63164
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, VM, p. 02955 30079
hallitusneuvos Tarja Hyvönen, VM, p. 02955 30147
pelastusylijohtaja Esko Koskinen, SM, p. 050 456 0007
perhe- ja peruspalveluministeri Rehulan erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 02951 63109
kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen erityisavustaja Sami Miettinen, p. 02955 30057
sisäministeri Risikon erityisavustaja Emma Hannonen, p. 050 5740736

alueuudistus-arkisto hallitus reformit sote-uudistus