Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta eduskuntaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2022 14.05
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia hyvinvointialueiden siirtymätasaukseen ja vuoden 2023 rahoitusta korjaavaan kertakorvaukseen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2023. Yliopistosairaalalisä ei sisälly esitykseen tässä vaiheessa.

Siirtymätasausta koskevia muutoksia

Siirtymätasauksen alarajaa esitetään muutettavaksi 100 eurosta asukasta kohden 50 euroon asukasta kohden. Asukasta kohden -50 euroa ylittävä laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella. Samalla siirtymätasauksen porrastusta muutetaan tältä osin. 

Muutos toteutetaan vähentämättä rahoitusta niiltä hyvinvointialueilta, joihin muutos ei suoraan vaikuta. Valtioneuvosto varaa vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan muutoksen tarvitsemat määrärahat.  

Esityksen mukaan kuntien takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otetaan huomioon, kun siirtymätasaukset tarkistetaan vuonna 2023. Kunnilta siirtyvistä kustannuksista poistetaan vuosille 2021 ja 2022 kirjatut takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että kustannukset vastaavat hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvää yhden vuoden suoriteperusteista palkkakustannusta. 

Ehdotus on osa sääntelykokonaisuutta, jolla pyritään estämään näistä kustannuksista aiheutuvat vääristymät rahoituksen siirrossa kunnilta hyvinvointialueille. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin siitä, miten takautuvat kustannukset otetaan huomioon.

Siirtymätasaukset rahoitetaan lähtökohtaisesti hyvinvointialueiden kesken. Jos siirtymätasauksena yhteensä tehtävät lisäykset ovat kuitenkin suuremmat kuin vähennykset, hyvinvointialueiden koko maan rahoitukseen lisätään erotusta vastaava määrä. 

Hallitus esittää, että tämä valtion siirtymätasauksista rahoittama osuus otetaan huomioon hyvinvointialueiden koko maan tason rahoituksen jälkikäteisessä tarkistamisessa laskennallisen rahoituksen lisäksi. Tällöin se ei korottaisi laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotuksen perusteella maksettavaa määrää. Ilman ehdotettua täsmennystä valtion rahoittama osuus siirtymätasauksista kasvattaisi vuosi vuodelta rahoituksen pohjaa.

Lisäksi siirtymätasauspykälään tehdään teknisluonteisia sanamuodon korjauksia.

Hyvinvointialuekohtainen kertakorvaus osaksi vuoden 2023 rahoitusta

Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitus korjataan jälkikäteen kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella hyvinvointialuekohtaisella kertakorvauksella. Hallitus esittää, että kertakorvaus kirjataan vuoden 2023 rahoitukseen ja maksetaan tammikuussa 2024. 

Muutoksen tavoitteena on tasoittaa rahoituksen jakautumista vuosien 2023 ja 2024 välillä ja parantaa hyvinvointialueiden vuoden 2023 tulosta. Ehdotus vaikuttaisi sitä kautta myös hyvinvointialueiden vuoden 2024 lainanottovaltuuksien määrittelyyn ja mahdolliseen alijäämän kattamiskauden alkamiseen.

Vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella lasketaan hyvinvointialuekohtainen laskennallisen rahoituksen jakautuminen. Lisäksi hyvinvointialuekohtainen siirtymätasaus lasketaan vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialuekohtainen kertakorvaus lasketaan vuonna 2023 maksetun valtion rahoituksen ja vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla vuodelle 2023 lasketun rahoituksen välisen erotuksen perusteella.

Yliopistosairaalalisää jatkovalmistellaan

Esitys ei sisällä lausunnoilla ollutta ehdotusta yliopistosairaalalisästä. Hallituksen asettama lainsäädäntösuunnitelmaa koordinoiva epävirallinen ministerityöryhmä linjasi 17.11.2022, että valtiovarainministeriö valmistelee vielä erikseen rahoituslakiin vuodesta 2024 eteenpäin käyttöön otettavan uuden rahoituksen määräytymistekijän, jolla osoitetaan lisärahoitusta yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille näiden asukasmäärien suhteessa. 

Muutos on tarkoitus toteuttaa vähentämättä muiden hyvinvointialueiden rahoitusta. Lisärahoituksen suuruus koko maan tasolla olisi 116 miljoonaa euroa vuonna 2029 vuoden 2022 tasossa laskettuna. Muutoksen tuottama lisärahoitustarve katetaan rahoitusjärjestelmään osoitettavalla lisärahalla. Valtioneuvosto varaa vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan tarvittavat määrärahat.

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 02955 30399, valtteri.aaltonen(at)gov.fi
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi