Hyppää sisältöön

Lausuntokierros
Hyvinvointialueiden rahoituslakiin muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2023 12.18
Tiedote

Hyvinvointialueiden rahoituslakiin ehdotetaan muutoksia, jotka liittyvät sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmia vääristävien tietojen oikaisuun sekä laskuvirheen korjaamiseen. Esitysluonnokseen voi antaa kommentteja 18. syyskuuta saakka.

Muutokset ovat pääasiassa teknisluonteisia. Muutokset koskevat kuntien kustannustietojen oikaisua siirtymätasausten tarkistamisen yhteydessä sekä uutta säännöstä laskuvirheen korjaamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat tilinpäätöksissä raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Kesäkuussa voimaan tulleiden valtioneuvoston asetusten nojalla tietoja korjataan tilanteissa, joissa kuntien kustannuksiin liittyvä kertaluontoinen tai takautuva erä vääristää merkittävästi sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmaa ja tätä kautta kuntien valtionosuutta tai hyvinvointialueiden rahoitusta.

Siirtymätasausten perusteena olevien tietojen oikaisu vastaa kesäkuussa annettuja asetuksia

Hyvinvointialuekohtaiset siirtymätasaukset tarkistetaan tämän vuoden aikana kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Rahoituslaissa ehdotetaan säädettäväksi, että kuntien kustannuksia merkittävästi vääristäviä vuoden 2021 ja 2022 tilinpäätöstietoja voidaan oikaista siirtymätasausten tarkistuksen yhteydessä. Oikaisu vastaisi sisällöllisesti 30. kesäkuuta voimaan tulleita valtioneuvoston asetuksia. Siirtyviä kustannuksia vääristävien tietojen oikaisu ulotettaisiin koskemaan hyvinvointialueiden siirtymätasauksia, mikä edellyttää rahoituslain täydentämistä.

Hyvinvointialuekohtaisella siirtymätasauksella tasataan laskennallisesta rahoitusmallista aiheutuvaa muutosta suhteessa kuntien toteutuneisiin kustannuksiin. Jos kuntien kustannuksia oikaistaan, oikaisu ehdotetaan otettavaksi huomioon myös kyseisen hyvinvointialueen rahoituksessa siirtymätasausten kautta.

Luonnos rahoituksen siirtolaskelmasta on tarkoitus julkaista 31. elokuuta

Laskelma kunnilta hyvinvointialueille siirtyvistä kustannuksista laaditaan kuntien vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Laskelmissa otetaan huomioon myös kustannuksia vääristävien tietojen oikaisu mukaan lukien ehdotettu siirtymätasauksia koskeva oikaisu.

Siirtymätasausten perusteena olevien tietojen oikaisu vaikuttaa kaikkiin hyvinvointialueisiin, mutta sen vaikutus on merkittävin niiden hyvinvointialueiden siirtymätasausten määrään, joiden alueen kuntien kustannuksia oikaistaan. Vaikutus on aluekohtaisesti enimmillään miljoonien tai kymmenien miljoonien mittaluokkaa. Vuodelta 2024 myös hyvinvointialueille siirtymätasauksena maksettavien rahoituksen lisäysten ja rahoituksen vähennysten yhteismäärä saattaa hieman muuttua. Rahoituslain mukaan valtio rahoittaa tämän erotuksen.

Valtiovarainministeriö järjestää kunnille ja hyvinvointialueille infotilaisuuden siirtolaskelmien oikaisuista 6. syyskuuta.

Lakiin uusi pykälä laskuvirheen korjaamisesta

Lisäksi lakiin ehdotetaan rahoituslain nojalla tehtävissä päätöksissä ja niiden perusteena olevissa laskelmissa ja tiedoissa olevien virheiden korjaamista koskevaa uutta pykälää. Pykälä vastaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain virheen oikaisua koskevaa sääntelyä. Tarkoituksena on, että selvät virheet voitaisiin korjata viipymättä ja erilaiset soveltamistilanteet huomioon ottaen kattavasti.

Esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan lokakuun 2023 alussa.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0266
​​​​​​​finanssiasiantuntija Roosa Valkama, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0560
​​​​​​​erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0586