Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on päivitetty kevään 2022 tiedoilla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 14.34
Tiedote

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on päivitetty vastaamaan hallituksen esitysluonnoksen mukaisia muutoksia hyvinvointialueiden rahoituslakiin. Samalla julkaistaan ensimmäiset arviot vuoden 2023 aluekohtaisesta rahoituksesta.

Päivitetyn laskelman pohjan muodostavat kunnilta siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset. Kustannukset pohjautuvat kuntien tilinpäätösarvioihin vuodelta 2021 ja talousarvioihin vuodelle 2022. 

Vuoden 2022 tasossa arvioituna siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat noin 20,7 miljardia euroa ja pelastustoimen nettokustannukset noin 485 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 21,2 miljardia euroa.

Hallituksen esitysluonnos, joka koskee hyvinvointialueiden rahoituslain muutoksia, on kuulemiskierroksella. Esityksen mukaan hyvinvointialueiden rahoitukseen esitetään uutta määräytymiskriteeriä, joka kohdentaa rahoitusta yliopistosairaala-alueille. Lisäksi rahoituslain tarvekriteerit ja niiden painot on päivitetty THL:n uuden tutkimuksen mukaisesti. 

Uusissa laskelmissa on kuvattu rahoituksen muodostuminen näiden kriteerien muutosten mukaiseksi vuoden 2022 poikkileikkaustilanteessa ja sen myötä muodostuva aluekohtainen siirtymätasaus.
 
Lisäksi julkaistaan erillinen laskelma, jossa kuvataan ensimmäiset arviot vuoden 2023 rahoituksesta. Laskelmassa huomioidaan edellä kuvattu poikkileikkaustilanteessa muodostuva aluekohtainen siirtymätasaus ja vuoden 2023 laskennallinen rahoitus. Vuoden 2023 rahoituksessa on huomioitu koko maan tasolla rahoitukseen vaikuttava arvio palvelutarpeen kasvusta, määräaikainen 0,2 prosenttiyksikön korotus sekä hintojen muutokset. Lisäksi rahoituksen tasoa on korotettu uusia tehtäviä vastaavasti hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa tekemien päätösten perusteella.

Laskelmat tarkentuvat vielä kesällä 

Laskelmat ovat edelleen arvioita. Seuraava päivitys laskelmiin tehdään kesällä 2022, kun vuoden 2021 lopulliset tilinpäätökset valmistuvat. Kesän 2022 laskelman pohjalta määritellään siirtymätasaus vuoden 2023 rahoitukseen. Samalla laskelmat päivitetään hyväksyttyjen lakimuutosten mukaisiksi.

Hyvinvointialueiden rahoitus korjataan vielä jälkikäteen vuoden 2024 rahoituksessa, kun kuntien lopulliset vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella lasketut siirtyvät kustannukset ovat tiedossa. 

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, puh. 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi 
Finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi