Hyppää sisältöön

Syyskuun 2022 päivitys
Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat vuodelle 2023 ja painelaskelma vuosille 2023–2030 on päivitetty

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2022 8.25
Tiedote
Ihminen nousee portaita ylöspäin kassi kädessään.

Uusimpiin laskelmiin on päivitetty hyvinvointialueiden valtion rahoituksen taso. Laskelmat sisältävät syksyn 2022 ennusteen mukaisen hyvinvointialueindeksin vuodelle 2023 ja valtion talousarvioesityksen mukaisesti hyvinvointialueille kohdentuvien uusien tehtävien mukaisen rahoituksen. Lisäksi aluekohtainen siirtymätasaus on päivitetty kuntien vuoden 2021 tilinpäätöstietojen perusteella.

Vuonna 2023 hyvinvointialueiden rahoitus on koko maan tasolla yhteensä noin 22,5 miljardia euroa. Rahoituksen pohjana on kuntien vuoden 2022 talousarviotietojen mukaiset siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset, joiden taso on noin 21,2 miljardia euroa. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa siten yhteensä noin 1,3 miljardia euroa vuodesta 2022.

Valtiovarainministeriön syksyn 2022 ennusteen mukaan vuoden 2023 hyvinvointialueindeksin ennuste on 3,52 prosenttia, jonka perusteella rahoituksen taso nousee noin 756 miljoonaa euroa. Rahoituslain mukaisen palvelutarpeen 1,02 prosentin muutos korotettuna 0,2 prosenttiyksiköllä kasvattaa rahoitusta noin 250 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueille kohdentuvien uusien ja laajenevien tehtävien rahoitus on vuoden 2023 talousarvioehdotuksen mukaisesti yhteensä noin 275 miljoonaa euroa. Ehdotuksessa on varauduttu siihen, että hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus (0,7) tulee voimaan täysimääräisesti 1.4.2023.

Hyvinvointialuekohtaisen siirtymätasauksen määrittelyssä käytetään kuntien vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarviotietojen mukaisia kustannuksia. Päivitetyissä laskelmissa on käytetty vuoden 2021 tilinpäätöstietoja siltä osin kuin niitä on ollut saatavilla 2.9.2022 mennessä. Kuntakohtaiset tilinpäätöstiedot kuitenkin täydentyvät vielä syyskuun aikana, joten myös vuodelle 2023 määräytyvä aluekohtainen siirtymätasaus päivittyy vielä.

Hyvinvointialuekohtaiset lopulliset rahoituslaskelmat vuodelle 2023 julkaistaan loppuvuodesta 2022. 

Rahoituksen painelaskelma kuvaa aluekohtaista rahoituksen kehittymistä vuosina 2023–2030 

Painelaskelman pohjan muodostaa päivitetty arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta vuodelle 2023. Laskelmaan on päivitetty uusin hyvinvointialueindeksin ennuste vuosille 2024–2030, ja siinä huomioidaan vuoden 2023 talousarvioesityksen mukaisesti hyvinvointialueille vuonna 2023 kohdentuvat uudet tehtävät. Lisäksi laskelmaan on päivitetty aluekohtainen siirtymätasaus vuoden 2021 tilinpäätöstietojen perusteella. 

Arviot aluekohtaisista sote-palvelutarpeen muutoksista pohjautuvat palvelujen käytön nykytilaan ja ennusteeseen tulevasta väestörakenteesta. Rahoituksen painelaskelmassa ei kuitenkaan pystytä ennakoimaan todellisia aluekohtaiseen rahoituksen vaikuttavia tekijöitä, kuten sairastavuudessa tapahtuvia muutoksia tai väestön vieraskielisyyden tai kaksikielisyyden kehitystä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Johtava erityisasiantuntija Jussi Lindgren, puh. 02955 30293, jussi.lindgren(at)gov.fi