Hyppää sisältöön

Kuntien valtionosuus- ja sote-laskelmiin on tehty kevään 2023 päivitykset

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2023 13.11
Tiedote

Laskelmat sisältävät alustavan arvion sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta siirtyneiden kustannusten ja tulojen jälkikäteistarkistuksen vaikutuksista. Lisäksi vuoden 2024 ennakollinen valtionosuuslaskelma sisältää muut tiedossa olevat muutokset ja päivitykset.

Ennakollinen valtionosuuslaskelma vuodelle 2024 sisältää Tilastokeskuksen vuotta 2022 koskevat väestörakenne- ja työttömyystilastot. Myös hyte-kerroin ja kuntien peruspalveluiden hintaindeksi on päivitetty. Kuntien peruspalveluiden hintaindeksin arvioidaan olevan 3 prosenttia vuodelle 2024. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu valtiovarainministeriön maaliskuussa 2023 tekemiin veroennusteisiin. 

Valtionosuuslaskelmaan sisältyy ensimmäinen arvio sote-uudistuksen siirtolaskelmien jälkikäteistarkistuksen vaikutuksesta. Jälkikäteistarkistuksessa kunnilta koko maan tasolla siirtyvät kustannukset ja tulot tarkistetaan, ja näiden erotus täsmäytetään kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen vuodesta 2024 alkaen. Tämän hetkisen arvion mukaan jälkikäteistarkistus vähentää valtionosuuksia 161 miljoonaa euroa. Siirtolaskelma on tarkentunut teknisen julkisen talouden suunnitelman ja Kuntatalousohjelman tasosta, koska laskelmassa käytettyä verotuskustannusten aleneman arviota on korjattu. 

Siirtyvien tulojen ja kustannusten täsmäytyksestä aiheutuva vähennys huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksissa vuodesta 2024 lähtien. Vuoden 2023 täsmäytyksestä puolet vähennetään vuoden 2024 ja puolet vuoden 2025 valtionosuuksista. Vähennys on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. 

Sote-laskelmien jälkikäteistarkistuksen yhteydessä päivitetään myös uudistuksen kuntatalousvaikutuksia tasaavat elementit peruspalveluiden valtionosuuksissa. 

Vuoden 2024 valtionosuus- ja sote-siirtolaskelma ovat ennakollisia. Lopulliset laskelmat tehdään loppuvuodesta kaikkien määräytymistekijöiden valmistuttua. Sote-siirtolaskelmaan vaikuttavat vielä kesällä valmistuvat palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstiedot ja loppusyksystä valmistuva vuoden 2022 verotus.

Kuntakohtainen painelaskelma on saatavilla uusien valtionosuus- ja sote-laskelmien mukaisena

Kuntakohtainen painelaskelma julkaistiin maaliskuussa kevään kuntatalousohjelman yhteydessä. Se on nyt päivitetty uusien valtionosuus- ja sote-laskelmien mukaiseksi. Laskelmassa arvioidaan kuntien talouden kehitystä ja kestävyyttä laskennallisin menetelmin. Kuntakohtaiset tiedot ovat alustavia ja sisältävät paljon epävarmuustekijöitä. 

Lisätietoja:
Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen, puh. 02955 30521, lauri.piirainen(at)gov.fi
Finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi