Hyppää sisältöön

Monialaisten maakuntien vaihtoehtoiset skenaariot täsmentyvät

Valtiovarainministeriö
26.10.2020 14.44
Tiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö jatkui parlamentaarisen ohjausryhmän kolmannella kokouksella 22.10.2020.

Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan aiemmin linjatun mukaisesti kolmea vaihtoehtoista skenaariota monialaisesta maakunnasta:

  1. Maakunta rakentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiiviisti liittyvien tehtävien varaan
  2. Maakunta rakentuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tiiviisti liittyvien tehtävien ja aluekehittämistehtävien ympärille
  3. Maakunta rakentuu selvästi edellisiä skenaarioita laajemman monialaisen tehtäväkokonaisuuden ympärille.

Kokouksessa käytiin periaatteellista keskustelua eri vaihtoehdoista, niiden suhteesta sote-uudistuksen etenemiseen ja eri skenaarioiden mahdollisesta toteuttamisaikataulusta. Monialaisille maakunnille mahdollisesti siirrettävissä olevia tehtäviä arvioitiin niiden perustietojen, luonteen ja reunaehtojen näkökulmasta. Johtopäätöksiin meneviä linjauksia eri skenaarioiden tai tehtävien välillä ei tehty.

Selvitystyö jatkuu vaihtoehtoisten mallien täsmentämisellä ja arvioinnilla niihin sisältyvien tehtävien, reunaehtojen ja toteuttamisaikataulun osalta. Lisäksi arvioidaan mahdollisten tehtäväsiirtojen vaikutuksia valtionhallinnon rakenteeseen ja tehtävien organisointiin sekä kuntien toimintaan.

Lisätietoja:

kansanedustaja Aki Lindén, puh. 09 432 3122, aki.linden(at)eduskunta.fi
finanssineuvos Anu Nousiainen, puh. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Parlamentaarisen selvitystyön tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää hallitusohjelman mukaisesti muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Myös Valviran ja aluehallintovirastojen sote-palvelujen valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään samassa yhteydessä.

Parlamentaarisen selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Aki Lindén sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Markus Lohi keskustan eduskuntaryhmästä. Selvitystyön toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö