Hyppää sisältöön

Rahoituslaskelmiin on päivitetty lopulliset kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset sekä vuoden 2024 rahoituslaskelmien perusteena olevat hintaindeksit 

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2023 11.08
Tiedote

Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa käytettäviin kustannustietoihin on tehty viimeiset tarkennukset koskien vuosien 2021 ja 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kustannuksia. Päivitykset vaikuttavat kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoitukseen sekä hyvinvointialueiden kertakorvaukseen.

Uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat tilinpäätöksissä raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Tilinpäätösten mukaisiin kustannustietoihin on valtioneuvoston asetuksen perusteella tehty vääristävien tilinpäätöserien oikaisuja, jotta kustannustieto kuvaisi mahdollisimman hyvin todellisia siirtyviä kustannuksia. 

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on ollut mahdollisuus 30. syyskuuta mennessä esittää huomioita julkaistussa laskelmaluonnoksessa tehdyistä oikaisuista. Kommentointiaikana Kainuun, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kuntien kustannustietoihin tehtyjä oikaisuja on tarkennettu. Lisäksi kustannuspohjaan on korjattu vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstiedoissa huomattuja virheitä. Myös kuntiin jäävien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuksia on tarkennettu tammikuun 2023 kyselyn perusteella.

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannukset ovat vuoden 2022 tilinpäätöstietojen ja niihin tehtyjen oikaisujen perusteella 21,9 mrd. euroa, noin 18 miljoonaa euroa vähemmän kuin elokuun laskelmassa. Siirtyvän kustannuksen tarkentumisen johdosta nyt julkaistavat laskelmat poikkeavat valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2024 esitetyistä laskelmista.

Laskelmat sisältävät päivitykset kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen sekä sote-uudistuksen vaikutuksia tasaaviin rahoituseriin

Nyt julkaistu ennakollinen laskelma vuoden 2024 valtionosuuksista sisältää päivitetyn tiedon siirtyvistä kustannuksista. Kustannustietojen päivitys lisää kuntien valtionosuutta vuodelle 2024 noin 28 miljoonaa euroa, sillä siirtyvien kustannusten pienentyessä myös sote-siirron jälkikäteistarkistuksesta aiheutuva valtionosuuden vähennys pienenee. Valtionosuuslaskelmaan on myös päivitetty kuntakohtaiset sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavat elementit, jotka joko lisäävät tai vähentävät yksittäisen kunnan valtionosuutta vuonna 2024. Kuntien osalta sote-uudistuksen rahoituslaskelma sekä valtionosuuslaskelma vuodelle 2024 saadaan päivitettyä lopulliseksi marraskuussa 2023, kun vuoden 2022 verotus valmistuu. 

Laskelma kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2024 sisältää myös päivitetyn tiedon peruspalvelujen hintaindeksin tarkistuksesta. Indeksi tarkentui kevään ennustetta alhaisemmaksi, mikä laskee peruspalvelujen valtionosuutta noin 19 miljoonalla eurolla elokuun ennakkolaskelmaan verrattuna. Indeksitarkistus vuodelle 2024 on 2,2 prosenttia, minkä vaikutus valtionosuuteen on 53 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuteen tehdään kuitenkin indeksikorotuksen yhden prosenttiyksikön korotusta vastaava säästö, jonka vaikutus on 24 miljoonaa euroa valtionosuutta pienentävä.

Laskelma hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoituksesta ja vuoden 2023 kertakorvauksesta on julkaistu

Hyvinvointialueiden rahoitus vuodelle 2024 on 24,1 miljardia euroa. Laskelma on päivitetty valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaisella vuoden 2024 hyvinvointialueindeksillä. Hyvinvointialueiden indeksitarkistus vuodelle 2024 on 2,53 prosenttia ja sen vaikutus hyvinvointialueiden rahoitukseen noin 593 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueindeksi tarkentui noin 0,8 prosenttiyksikköä kevään ennustetta alhaisemmaksi, mikä laski noin 180 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoitusta elokuussa julkaistuun arviolaskelmaan verrattuna. 

Vuoden 2023 rahoitusta korjaavaa kertakorvaus on noin 680 miljoonaa euroa. Kertakorvaus laski noin 19 miljoonaa euroa verrattuna elokuussa julkaistuun arviolaskelmaan kustannustietojen tarkentumisen myötä. Kertakorvauksesta maksettiin keväällä 2023 ennakkomaksuna 150 miljoonaa euroa. Kertakorvauksella korjataan hyvinvointialuekohtaista vuoden 2023 rahoitusta tammikuussa 2024 vastamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaisesti laskettua rahoitusta. 

Hyvinvointialuekohtaiset siirtymätasaukset on päivitetty vastaamaan siirtyvää kustannusta. Hyvin-vointialuekohtaisella siirtymätasauksella tasataan laskennallisesta rahoitusmallista aiheutuvaa muutosta suhteessa tehtävistä aiemmin vastanneiden alueen kuntien toteutuneisiin kustannuksiin.
Lisäksi hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma on päivitetty. Laskelmassa rahoitusta koro-tetaan ennustevuosille 2025–2030 hyvinvointialueindeksin uusimmalla koko maan hintaennusteella sekä THL:n aluekohtaisilla palvelutarpeen kasvuarvioilla. Rahoituksen uraan on viety myös jälkikäteistarkistus vuodelle 2025.

Valtiovarainministeriö järjestää infotilaisuuden Teamsissa hyvinvointialueiden rahoituslaskelmista 11.10.2023 klo 10. Tilaisuudesta on julkaistu tapahtuma VM:n tapahtumakalenterissa

Lisätietoja:
Finanssiasiantuntija Lauri Piirainen, valtiovarainministeriö, p. 02955 30521,
lauri.piirainen(at)gov.fi (kuntien peruspalveluiden valtionosuus)
Finanssiasiantuntija Unna Heimberg, valtiovarainministeriö, p. 02955 30280, unna.heimberg(at)@gov.fi (kuntien peruspalveluiden valtionosuus)
Neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, valtiovarainministeriö, p. 02955 30570,
jenni.jaakkola(at)gov.fi (hyvinvointialueiden rahoitus)
Finanssiasiantuntija Roosa Valkama, valtiovarainministeriö, p. 02955 30560,
roosa.valkama(at)gov.fi (hyvinvointialueiden rahoitus)

Siirtolaskelman kustannuspohja
Kuntien rahoituslaskelmat
Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat
 

Hyvinvointialueet Kunta-asiat