Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmia vääristäviä tietoja oikaistaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2023 14.03
Tiedote
Kuvassa kierreportaat.

Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat päivitetään kesällä kuntien vuoden 2022 valmistuneiden tilinpäätöstietojen perusteella. Samalla voidaan oikaista kuntien kirjaamia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kustannuksia niitä vääristävien erien osalta. Tämä vaikuttaa kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Valtioneuvosto hyväksyi kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ja hyvinvointialueiden rahoitusta koskevat asetusmuutokset yleisistunnossaan 29. kesäkuuta. Asetukset tulevat voimaan 30. kesäkuuta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat tilinpäätöksissä raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Asetusmuutosten taustalla ovat tilanteet, joissa kuntien kustannuksiin liittyvä kertaluontoinen tai takautuva erä vääristää merkittävästi sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmaa ja tätä kautta yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen rahoitusta. Asetusmuutoksilla tiedot voidaan oikaista siten, että kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset vastaavat yhden vuoden palveluiden järjestämisen kustannuksia.

Tietojen oikaisu vaikuttaa kuntakohtaisesti ja koko maan tasolla kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen sekä koko maan tasolla hyvinvointialueiden rahoitukseen. Lisäksi on tarkoitus arvioida vielä erikseen tarve täydentää hyvinvointialuekohtaisia siirtymätasauksia koskevaa sääntelyä vastaavalla tavalla.

Oikaistavat erät koskevat esimerkiksi kiinteistöjen myyntiä

Siirtolaskelmia merkittävästi vääristävät tiedot oikaistaan siltä osin, kun kyseisen kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöskirjauksen mukainen määrä on vähintään noin 50 euroa asukasta kohden laskettuna. Tällöin erän vaikutus kunnan rahoitukseen on karkeasti arvioiden asukasta kohden noin 15 euroa tai enemmän.

Asetuksen mukaan oikaisu voi koskea seuraavia eriä:

  • Takautuvat pelastustoimen varallaolokorvaukset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kuntayhtymien takautuvat alijäämät ja ylijäämät
  • Kunnan kirjaamatta jättämä osuus sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alijäämästä
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kuntayhtymien ylijäämän palautus ja alijäämän kattaminen
  • Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaorganisaatioiden ja pelastuslaitosten ylijäämän palautus tai alijäämän kattaminen
  • Palveluluokille kirjatut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimitilojen ja kiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot sekä osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot
  • Palveluluokille kirjatut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kertaluontoiset poistot ja arvonalentumiset

Asetukset vastaavat sisällöllisesti lausuntokierroksen jälkeen 5. kesäkuuta julkaistuja luonnoksia.

Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kyselyn määräaikaa jatketaan

Kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille on lähetetty 5. kesäkuuta kysely takautuvista palkkaharmonisaatiokustannuksista sekä muista sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmaa vääristävistä eristä vuosina 2021 ja 2022. Kyselyn vastausaikaa jatketaan 7. heinäkuuta saakka.

Kyselyssä saatavien tietojen lisäksi valtiovarainministeriö hyödyntää siirtolaskelman tietojen oikaisemisessa kunnilta ja hyvinvointialueilta mahdollisesti pyydettävää lisäselvitystä sekä muita muun muassa talousraportoinnista ja tilinpäätöksistä saatavia tietoja.

Valtiovarainministeriö laatii siirtolaskelmaluonnoksen elokuun loppuun mennessä. Laskelma perustuu kuntien Valtiokonttorille raportoimiin vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietoihin sekä nyt annettujen asetusten nojalla oikaistaviin tietoihin. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat vielä esittää valtiovarainministeriölle huomioita laskelmaluonnoksesta syyskuun aikana. Lopullinen siirtolaskelma määrittää sen, kuinka paljon rahoitusta kunnat ja hyvinvointialueet saavat valtiolta vuodesta 2024 lukien ja samalla oikaistaan takautuvasti myös vuoden 2023 rahoitusta.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 0295 530 266, eeva.maenpaa(at)gov.fi.
erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, puh. 0295 530 586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi