Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2019 14.54
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähetti 16. lokakuuta lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

Asetusluonnos liittyy pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisiin julkisen hallinnon tuottavuustoimenpiteisiin sekä käynnistyneeseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen. Näiden valmisteluun on valtion vuoden 2019 talousarvioon varattu kolmivuotinen siirtomääräraha. Määrärahaa voidaan käyttää muun muassa valtionavustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamista tukeviin hankkeisiin.

Avustusta myönnettäisiin nykyisille palveluiden järjestämisvastuullisille toimijoille eli kunnille ja kuntayhtymille. Kyse ei ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvasta vapaaehtoisesta alueellisesta yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta.

Valtionavustuksen myöntäminen rajattaisiin usean kunnan yhteisiin hankkeisiin, jotka liittyvät muun muassa palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien sekä ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen tai muihin kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Avustuksen myöntäisi sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö tai valtiovarainministeriö kukin omaa hallinnonalaansa koskevien hakemusten osalta. Valtionavustusta haettaisiin valtioapuviranomaisena toimivalta ministeriöltä ministeriön erikseen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamana ajankohtana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen uudistamiseen liittyvä valtionavustushaku on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian valtioneuvoston asetuksen antamisen jälkeen.

Lausuntoaika päättyy 27. marraskuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Lisätietoja:

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen, puh. 0295 530 066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi
Vt. osastopäällikkö Pasi Pohjola, puh. 0295 163 585, pasi.pohjola(at)stm.fi (erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset)
Ohjaus- ja kehittämisjohtaja, yksikön päällikkö Taito Vainio, puh. 0295 488 423, taito.vainio(at)intermin.fi (erityisesti pelastustoimen uudistaminen)

Hallintopolitiikka Kunta-asiat