Hyppää sisältöön

Vuoden 2022 verotuksen valmistuminen aiheuttaa muutoksia sote-siirtolaskelmaan ja kuntien valtionosuuksiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2023 18.16
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvä rahoituksen siirto kunnilta hyvinvointialueille tarkistetaan vuonna 2023 vastaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaisia siirtyvien palveluiden järjestämisen kustannuksia sekä verotulojen osalta tietoja vuoden 2022 valmistuneesta verotuksesta.

Tarkistuksesta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen yhteydessä säädetyssä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (57 §). Koska kuntien tuloista kunnallisveroprosenttia on jo leikattu 12,64 prosenttiyksikköä vuodelle 2023, on kustannusten ja tulojen erotus säädetty tasattavaksi kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta tehtävänä vähennyksenä tai lisäyksenä vuodesta 2024 lukien. Vuoden 2023 osalta vähennys tai lisäys on säädetty tehtäväksi jälkikäteen vuosina 2024 ja 2025.

Valtionosuuden lisäsiirrolla varmistetaan uudistuksen periaatteena oleva kustannusneutraalisuus kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion välillä.

Kuntien siirtyviä tuloja ovat peruspalvelujen valtionosuuden sosiaali- ja terveydenhuoltosidonnaiset osat, 70 prosenttia veromenetysten korvauksista, kolmannes yhteisöverosta sekä 12,64 prosenttiyksikköä kuntien tuloveroprosenteista.

Vuoden 2022 verotus valmistui lokakuun lopussa. Lopullisten verotulotietojen perusteella laskettu valtionosuuden vähennystarve poikkeaa aiemmin arvioidusta tasosta. Vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa pysyväksi valtionosuuden vähennykseksi arvioitiin 224 milj. ja vuotta 2023 koskeva osuus 112 milj. euroa. Verotuksen valmistuminen muuttaa edelleen vuoden 2024 valtionosuuksia siten, että pysyvä vähennys kuntien valtionosuuksiin kasvaa yhteensä 501 milj. euroon. Vuotta 2023 koskeva määräaikainen osuus vuodelle 2024 kasvaa yhteensä 250 milj. euroon.

Muutokset eivät vaikuta hyvinvointialueiden rahoituksen tasoon, joka määräytyy kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen vuoden 2022 nettokustannusten perusteella.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Jani Pitkäniemi, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0494
budjettipäällikkö Mika Niemelä, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0525