Hyppää sisältöön

12.4.2021 Sote-uudistuksen johtoryhmä: valiokuntakuulemiset edelleen aikataulussa ja valvontalaki valmistelussa

13.4.2021 15.47
Uutinen

Ajankohtaiskatsauksessa puheenjohtaja Kari Hakari kertoi, että sote-uudistuksen toimeenpanon organisointi etenee ministerityöryhmän linjattavaksi ja että toimeenpanon valmistelusta tullaan järjestämään ministeriöiden valmisteleville virkamiehille säännöllisesti tilannekatsauksia. Asettamispäätös tullaan päivittämään ja tässä yhteydessä myös henkilömuutokset tulisi ilmoittaa sote-toimistolle  huhtikuun aikana. Hakari kertoi myös THL:n Taneli Puumalaisen siirtymisestä määräaikaiseksi osastopäälliköksi sosiaali- ja terveysministeriöön. Puumalainen on myös sote-johtoryhmän jäsen. 

Valiokuntatyöskentelyn vaiheista kuultiin, että lakivaliokunnalle on annettu välivastine viime viikolla ja joissain valiokunnissa kuuleminen vielä jatkuu. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki on virkavalmistelussa. Lain valmistelussa hyödynnetään edellisellä hallituskaudella eduskunnalle annettua hallituksen esitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Tuolloin hallituksen esitys koski enemmän palvelun tuottamisen valvontaa, kun nyt valvontalakiin sisällytettäisiin lisäksi myös järjestämisen valvonta. Tavoitteena on yksi yhtenäinen valvontalaki. Aiemmasta valmistelusta voidaan hyödyntää edelliskauden hallituksen esityksestä eduskunnan käsittelyn aikana annettuja lausuntoja. Lisäksi voidaan ottaa huomioon myös parhaillaan eduskunnassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valvontasäännökset ja niistä saatava palaute.

Valvontalaki tulisi koskemaan hyvinvointialueiden järjestämisen valvontaa sekä yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja palveluntuottajien rekisteröintiä, toimintaedellytyksiä, omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa sekä eri viranomaisten työnjakoa. Omavalvonnan säännökset halutaan lakiin nykyistä yksityiskohtaisemmin. Laki olisi sama julkiselle ja yksityiselle sektorille. Kaikki palveluntuottajat löytyisivät samasta valvontarekisteristä, jolloin asiakkaiden ja valvojien olisi helpompi verrata palveluntuottajia. Lainsäädännön tavoitteena olisi myös purkaa päällekkäisiä tehtäviä. 

Hyvinvointialueiden vuosien 2021 ja 2022 rahoituksen määräytymisperusteita on valmisteltu ministeriöiden työryhmässä, jonka esitys on lähdössä lausuntokierrokselle. Valtion talousarviossa osoitettua määrärahaa voidaan käyttää hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen kustannuksiin. Valmistelurahoitusta osoitetaan myös HUS-yhtymän valmisteluun. Tavoitteena on mahdollisimman selkeä ja hallinnollisesti yksinkertainen rahoitusjärjestelmä, joka loisi hyvinvointialueiden talouden suunnitteluun ennakoitavuutta. Valtiovarainministeriö myöntää rahoitusta, kun sote-uudistuksen voimaanpanolaki on tullut voimaan. Tarkoituksena on lähettää rahoituksen määräytymisperusteita koskeva työryhmäesitys lausunnoille 6 viikon ajaksi huhtikuun puolivälissä. 


Sote-uudistuksen tiedonhallinnan ja digitalisaation tilannekatsauksessa kuultiin, että 
rakenneuudistuksen valtionavustustuella alueilla on useita hankkeita menossa kuten uudet palvelutoimintamallit, palveluohjauksen digitaalisia ratkaisuja, kansalaisten sähköiset-  ja etäpalvelut sekä monialaista yhteistyötä. ICT- valmisteluryhmä toimii 1.3.2021- 31.3.2023 ja on arvioinut, että muutoskulujen arvio olisi noin 600 miljoonaa euroa.  Asia on tulossa käsittelyyn kehysriihessä. 

Seuraava kokous pidetään 26.04.2021 
 

Kokoustiedote