Hyppää sisältöön

(Lähes) kympin suoritus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2023 13.45
Kolumni
Osastopäällikkö Kari Hakari

Nyt se on varmaa. Sote-uudistuksen toimeenpanon ensimmäinen kriittinen vaihe onnistui lähes täydellisesti. Järjestämisvastuun siirto noin 200 kuntatoimijalta 21 hyvinvointialueelle on takana, eikä suurempia ongelmia ollut yhdelläkään alueella.

Palvelutuotannon jatkuvuus on voitu turvata koko Suomessa, palkanmaksu ja etuuksien maksatus ovat sujuneet suhteellisen pienin häiriöin ja myös tietojärjestelmien toimivuus on ollut vuodenvaihteessa varsin hyvä. 

Kiitos kuuluu nyt hyvinvointialueille. Alueet varautuivat vuodenvaihteen häiriötilanteisiin erilaisilla varajärjestelyillä ja -suunnitelmilla. Varautumisen myötä häiriöt pystyttiin paikantamaan ja korjausliikkeet saatiin tehtyä nopeasti. Myös muutoksen viestinnässä niin kansalaisille kuin henkilöstölle onnistuttiin hyvin.

Suurin kiitos on osoitettava hyvinvointialueiden henkilöstölle. Monet uudistusta valmistelevat toimivat samanaikaisesti vanhan organisaation ja uuden hyvinvointialueen palveluksessa. Työkuorma oli valtava, mutta siitä selvittiin. Kiitos!

Katse kohti tulevaa

Turvallisen siirtymän jälkeen alueet ja ministeriöt ovat jo siirtäneet katseen kohti tulevaa. Edessä ovat seuraavat kriittiset vaiheet sote-uudistuksen toimeenpanossa. Nyt kohteena ovat jo sote-uudistuksen perimmäiset tavoitteet eli yhdenvertaiset, yhteensovitetut palvelut ja niiden saatavuus kaikkialla Suomessa. Samanaikaisesti on myös pystyttävä hillitsemään kustannuskehitystä palveluissa, joiden tarve kasvaa koko ajan.

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä, strategiaan perustuvaa uudistumista kaikilla alueilla. Osa alueista on jo edennyt uudistamisohjelmissaan, toiset vasta käynnistelevät niitä. Kaikilla se on kuitenkin edessä. Uudistumisessa onnistuminen edellyttää alueilla vahvaa poliittisen ja virkamiesjohtamisen yhteistyötä ja rohkeutta tehdä radikaaleja ratkaisuja. 

Uudistumisessa onnistumista ei voi jättää vain hyvinvointialueiden vastuulle. Ministeriöiden tehtävänä on ohjata ja tukea alueita niiden uudistumistyössä. Ja myös ministeriöiden on uudistuttava niin, että alueet pystyvät saavuttamaan sote-uudistuksen tavoitteet. On avoimesti keskusteltava, voidaanko normiohjauksesta siirtyä vähitellen kohti muita ohjauskeinoja, joita sote-lainsäädännössä on ministeriöille annettu. Siinäpä pohdittavaa ensi vaalikaudelle! 

Kari Hakari
osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö