Hyppää sisältöön

”Sote100 ”–lakipaketti lausuntokierrokselle 1.2.- 26.2.2021

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2021 14.01
Uutinen

Pääministeri Marinin hallitus antoi eduskunnalle 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden perus-tamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Osana uudistamistyötä on myös mittava lakien valmistelutyö, johon on liittynyt myös reilun sadan lain tarkastus ja jonka työnimenä on ollut ” Sote100”.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi hyvinvointialueiden perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait. Näitä ovat laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä, laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä  Uudellamaalla sekä  niiden  yhteinen  voimaanpanolaki,  hyvinvointialueiden rahoitus-laki sekä ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön,  yvinvointialueen  henkilöstöä  koskevan  lainsäädännön  sekä  eräiden  yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin tehtäväksi uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillis-ratkaisuun liittyvä tietojohtamista koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla päivitettäisiin eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta. 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot pyydetään toimittamaan 26.2.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lausuntopalvelulinkki

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen [email protected] Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/20323/2020.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Maria Huttunen, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected], p. +358 295 163 717