Hyppää sisältöön

”En ny säsong börjar” – bekanta ansikten syns i medborgarkampanjen för välfärdsområdesvalet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2022 9.08
Pressmeddelande
Maija Vilkkumaa, Antero Mertaranta, Sita Salminen och Jorma Uotinen

Medborgarkampanjen för välfärdområdesvalet syns och hörs i radio, tv, på webben och i sociala medier 4.1–23.1.2022. Valkampanjen har producerats av social- och hälsovårdsministeriet, som har ett starkt ledningsansvar för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Kampanjen har planerats i nära samarbete med justitieministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet under hela hösten. Dessutom har kommunikationssamarbetet med de framtida välfärdsområdena varit intensivt och bland annat resulterat i #torikahvit-utmaningen som spritt sig i hela landet, där områdena sinsemellan tävlar i fråga om röstningsaktivitet.

I välfärdsområdesvalet väljs representanter till välfärdsområdesfullmäktige, som bland annat fattar beslut om servicestrategin, principerna för servicenätverket, servicenivån på räddningsväsendet, välfärdsområdets budget och ekonomiplan samt valet av ledamöter till de olika organen. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år och börjar den 1 mars 2022.

”Valdeltagandet befaras bli lågt, eftersom många människor fortfarande upplever de framtida välfärdsområdena som något främmande. Det lönar sig dock att gå och rösta, eftersom valet berör vars och ens vardag och man genom att rösta kan påverka vilka det är som fattar besluten. Därför förs kampanjens budskap fram av kända personer som medborgarna är vana att lyssna på”, säger kommunikationschef Annette Rinne från social- och hälsovårdsministeriet. 

Finns det målchans i dessa val? 

Fyra personer kända från tv-världen har valts till galjonsfigurer för medborgarkampanjen. Syftet är att de i egenskap av vana röstanvändare ska göra välfärdsområdesvalet mer begripligt för finländarna. Som kampanjens ansikten utåt ses och hörs Antero Mertaranta, Jorma Uotinen, Maija Vilkkumaa och Sita Salminen. 

”Antero Mertaranta kommer att berätta om välfärdsområdena bland annat i radio och tv, som om han refererade en ishockeymatch. På sätt och vis är det här en slags finalmatch för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. I detta spel är väljaren den spelare som väntas göra det avgörande målet. Det vill säga lägga rösten i urnan”, säger kommunikationschef Rinne. 
Kampanjens galjonsfigurer talar om välfärdsområdesvalet på ett sätt som är karakteristiskt för dem själva, och då blir kontrasten mellan själva saken och personen som berättar om den stor. ”Det är just detta som är det intressanta med kampanjen och jag tror många kommer att stanna upp och lyssna”, säger Rinne. Kampanjen vill genom underhållande element väcka tittarnas intresse, men syftet är också att ge information om välfärdsområdesvalet och uppmuntra finländarna att gå och rösta. Informationsgrafik och texter om välfärdsområdesvalet har publicerats också tidigare. Information om välfärdsområdenas uppgifter finns även i den bilaga som skickas med anmälan om rösträtt och i faktarutor på sociala medier. Heltäckande information finns också på webbplatsen soteuudistus.fi, där man kan följa med hur beredningen av välfärdsområdena framskrider.

”Jag vill tacka medierna för välskrivna artiklar och för deras aktiva arbete i samband med reformen och valet. Valdeltagandet kommer inte hänga på brist på information. Nu gäller det att inse att man har möjlighet att påverka. Vi ska se till att använda den här möjligheten”, säger Rinne. 

  • Förhandsröstning i Finland: 12–18.1.2022
  • Förhandsröstning utomlands: 12–15.1.2022
  • Den egentliga valdagen är den 23 januari 2022.
  • Välfärdsområdesvalnämnderna fastställer resultatet av välfärdsområdesvalet den 26 januari 2022 

Länkar:

Ytterligare information: 

Annette Rinne [email protected], kommunikationschef, tfn 0295 163 316