Hyppää sisältöön

Alueiden ja STM:n neuvottelut alkavat – harjoituksessa uutena mukana YTA-keskustelut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2020 15.36
Tiedote 248/2020

Osana sote-uudistuksen valmistelua harjoitellaan muodostettavien hyvinvointialueiden ja valtion yhteistyötä hyvinvointialueiden ohjausneuvotteluissa. STM käy neuvottelut alueittain 27.10.-4.12.

Hallituksen esitysluonnoksessa sote-uudistukseksi valtion ohjaus koostuisi mm. hyvinvointialueen vuotuisista ohjausneuvotteluista, yhteistyöalueiden (YTA) yhteistyösopimuksesta ja investointien ohjausmenettelystä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja muodostettavat hyvinvointialueet sekä sisäministeriö ja muodostettavat hyvinvointialueet kävisivät vuosittain strategiset ohjausneuvottelut, joissa keskityttäisiin alueen järjestämistehtäviin. Valtiovarainministeriö osallistuisi neuvotteluihin. 

Vuotuinen ohjausprosessi tarjoaisi tietoa valtion talousarvion ja julkisen talouden suunnitelman valmisteluun ja seurantaan, ja se varmistaisi myös julkisen talouden tavoitteiden toteutumista. 
Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten Suomessa olisi viisi yhteistyöaluetta. YTA-alueelle laadittaisiin hyvinvointialueiden yhteistyösopimus valtuustokausittain. Yhteistyösopimuksen toteutumista seurattaisiin vuosittain ohjaavien ministeriöiden ja yhteistyöalueen hyvinvointialueiden välisissä neuvotteluissa. 

Syksyllä 2020 pidettävät neuvottelut käydään hallituksen 13. lokakuuta esittelemän lakiesitysluonnoksen mukaisesti. Uutena harjoituksessa ovat mukana nyt viiden YTA-alueen, Uudenmaan neljän hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa käytävät neuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään tänä vuonna sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen järjestämistä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut STM:n toimeksiannosta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vuosittain. THL julkaisee arviointiraportit alueittain syksyn neuvottelujen kuluessa. 

STM julkaisee yhteenvedon syksyn 2020 neuvotteluista vuodenvaihteessa 2021.

Neuvottelut käydään nyt neljättä kertaa. Ensimmäiset STM:n harjoitusneuvottelut käytiin osana maakuntatalouden simulointia helmikuussa 2018.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kari Hakari, STM p. 0295 163 642, [email protected]