Hyppää sisältöön

Handbok för välfärdsområdesfullmäktig har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 10.06 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 10.25
Pressmeddelande 324/2021
Aluevaalit

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Handbok för välfärdsområdesfullmäktig med information om välfärdsområdesfullmäktiges och fullmäktigeledamöternas uppgifter. Handbok för välfärdsområdesfullmäktig är avsedd för kandidaterna i välfärdsområdesvalet och för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige, som kan använda den som informationskälla och som ett stöd i arbetet.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om välfärdsområdets och social- och hälsovårdens servicestrategi, räddningsväsendets servicenivå, välfärdsområdets ekonomi och valet av ledamöter till de olika organen. Mandattiden för de första välfärdsområdesfullmäktige inleds den 1 mars 2022 och avslutas den 31 maj 2025. I fortsättningen är välfärdsområdesfullmäktiges mandattid fyra år.

Vid välfärdsområdesvalet är välfärdsområdena valkretsar. Kandidaterna ställs upp för hela välfärdsområdet, väljarna kan rösta bara på det egna välfärdsområdets kandidater och resultatet räknas enligt välfärdsområde. Valbar vid välfärdsområdesval är den vars hemkommun hör till väl-färdsområdet i fråga och som har rösträtt i välfärdsområdesval i något välfärdsområde. Välfärdsområdesvalet förrättas enligt det proportionella valsättet som ett öppet listval på samma sätt som kommunalval.

Från och med ingången av 2023 överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden. Undantaget är Helsingfors stad, som även i fortsättningen ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom har HUS-sammanslutningen ett särskilt organiseringsansvar för upp-gifter i anslutning till den specialiserade sjukvården inom sitt eget område. Välfärdsområdesval förrättas i alla välfärdsområden. I Helsingfors ordnas inte välfärdsområdesval. Helsingfors sköter endast ärenden som gäller förhandsröstning för invånarna i välfärdsområdena. 

Ytterligare information


Silvia Ylikulju, planerare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163650, 
fornamn.efternamn(at)gov.fi, mer information om arrangemangen kring välfärdsområdesvalet: 
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, Justitieministeriet, tfn 0295 150 127, [email protected]