Hyppää sisältöön

Henkilökohtaisella budjetilla on parannettu asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia – kokeilun väliraportti on julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2019 12.57
Tiedote 13/2019

Eri puolilla Suomea on käynnissä kokeiluja, joissa asiakkaat voivat valita sosiaali- ja terveyspalveluja henkilökohtaisen budjetin avulla. Arviointiraportissa kerrotaan, mitä oppeja kokeiluista on saatu.

Henkilökohtainen budjetti on tapa lisätä asiakkaan osallisuutta: asiakas voi vaikuttaa sote-palvelujen sisältöön ja päättää, mistä hankkii asiakassuunnitelmaan kuuluvat palvelunsa. Kokeiluissa henkilökohtaisen budjetin käyttöä testataan nykyisen palvelusetelilainsäädännön mukaisesti. Näin kerätään oppeja valinnanvapausmallin jatkokehittämiseen.

Kokeilujen arviointi toteutettiin lyhyen jakson aikana, mutta sen perusteella voidaan tehdä jo joitakin johtopäätöksiä:

  1. Henkilökohtaisen budjetin käyttöä kokeilleet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. He ovat löytäneet tarpeisiinsa sopivat palvelut ja palveluntuottajat. Kokeilussa on luotu toimintamalli, jossa asiakkaan tarpeet korostuvat ja palvelutarvetta tarkastellaan kokonaisuutena. Asiakas osallistuu vahvasti palvelujen suunnitteluun.
  2. Asiakkaita on ollut vaikeaa saada kokeilemaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä. Kyse on suuresta toimintatavan muutoksesta, mikä ei tapahdu hetkessä. Yleisin yksittäinen syy kieltäytyä henkilökohtaisesta budjetista on ollut se, että asiakas on tyytyväinen nykyisiin palveluihinsa.
  3. Työntekijöiden viestintätaidot ovat kehittyneet. Kokeilun edetessä palveluohjaajat ovat oppineet kertomaan valinnanvapauden mahdollisuuksista asiakkaalle selkeämmin ja perustellummin.
  4. Palveluista on tarjottava vertailukelpoista tietoa. Asiakas tarvitsee tietoa, jotta hän voi vertailla itsenäisesti palveluntuottajia. Tietojen on oltava helposti löydettävissä ja tietojärjestelmiä on kehitettävä tukemaan tätä. Myös asiakkaan palveluohjaajan on tunnettava alueen palveluntuottajat ja niiden tarjoamat palvelut, jotta hän voi antaa asiakkaalle tietoa valintojen tueksi.
  5. Palveluohjaajien yhteistyö palveluntuottajien kanssa on lisääntynyt. Palveluohjaajat ovat suunnitelleet asiakkaiden tarvitsemia palveluja ja palvelukokonaisuuksia yhdessä palveluntuottajien kanssa. Palveluohjaajien tietoisuus alueen palveluista ja palveluntuottajista on kasvanut.
  6. Työntekijät ovat paremmin perillä palvelujen kustannuksista. Palveluohjaajat ovat oppineet hyödyntämään palveluverkkoa tehokkaammin ja heidän tietoisuutensa asiakkaan palvelupolun kustannuksista on lisääntynyt. Myönnetyt budjetit ovat olleet melko pieniä ja kustannuksiltaan samaa luokkaa kuin asiakkaan palvelujen kustannukset ennen kokeilua.
  7. Henkilökohtaisen budjetin käyttö ei todennäköisesti ole vaikuttanut asiakaskohtaisiin kustannuksiin, kun niitä verrataan palvelujen tuottamiseen julkisina palveluina. Jos henkilökohtaisen budjetin palveluvalikoimaa laajennetaan, tuottajien kehittämät uudet palvelut saattavat pitkällä aikavälillä synnyttää uusia palvelutarpeita, kun asiakkaiden tietoisuus lisääntyy. Kustannusvaikutuksia on seurattava ja arvioitava.
  8. Palvelujen vaikuttavuutta on pyritty mittaamaan, mutta menetelmät sopivat paremmin pidemmän aikavälin tarkasteluun. Palvelujen vaikuttavuutta ei voitu todentaa luotettavasti arviointiaineiston perusteella vielä tässä hankkeen vaiheessa.

Henkilökohtaisen budjetin käyttöä on testattu valinnanvapauden palvelusetelikokeilussa osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta, joka on ollut käynnissä vuosina 2016-2018. Valinnanvapauden eri muotoja testaavat palvelusetelikokeilut jatkuvat myös tänä vuonna erillisrahoituksella. Kokeilut voivat jatkua lokakuuhun 2019 asti.

Liitteet ja linkit:

Lisätietoja:

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 0295 163 256, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Henkilökohtaisen budjetin kokeiluhankkeet:
eOhjat-hanke (Eksote)
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Pohjanmaalla (Vaasan kaupunki)
Ihminen edellä – valinnanvapauskokeilu (Ylä-Savon sote-kuntayhtymä)
Kainuun palvelusetelikokeilu – henkilökohtainen budjetti HB (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä)
SiVa-hanke (Siun Sote)
Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä)