Hyppää sisältöön

Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskeva hallituksen esitys lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2022 12.47
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon ylläpidon.

Terveydenhuollon päivystyspalvelut on viimeisen vuosikymmenen aikana keskitetty keskussairaaloiden yhteydessä oleviin yhteispäivystyksiin erityisesti erikoissairaanhoidon osalta.

Sote-uudistuksessa sairaanhoitopiirien vastuut siirtyvät hyvinvointialueille. Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet poikkeavat muista alueista siinä, että niillä yhdistyvät kaksi erillistä sairaanhoitopiiriä, joilla kummallakin on ollut vuosikymmenet oma keskussairaalansa. Sote-uudistuksen myötä ilman säädösmuutoksia hyvinvointialueen toisessa sairaalassa ei voitaisi jatkaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Sote-lainsäädäntöä käsitellessään eduskunta on edellyttänyt, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.

Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä, jos väestön palvelutarve sitä edellyttää ja ylläpito ei vaaranna hyvinvointialueen toiminnalle asetettujen velvoitteiden noudattamista. Mahdollisuus säädettäisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Voimassa olevassa laissa näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun saakka.

Esitys on lausunnolla 4.11. asti.

Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Laura Lindeberg
hallitusneuvos Merituuli Mähkä (luonnos hallituksen esitykseksi)
lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä (päivystykseen liittyvät sisällölliset asiat)
[email protected]