Hyppää sisältöön

Risto Raivio, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä:
Kerro minulle jotain hyvää – positiivisia yllätyksiä valinnanvapauskokeilusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.11.2018 9.41
Kolumni

Valinnanvapauden ydin on asiakkaan palvelujen parantaminen. Julkisuudessa valinnanvapaus on kuitenkin muodostunut pitkittyneen kiistelyn aiheeksi ja kiistojen tuoksinassa on saattanut unohtua myös se kaikkein tärkein: sote-palvelut ja valinnanvapaus ovat asiakasta varten.

Valinnanvapauden toteuttamisen parhaista keinoista voidaan olla eri mieltä. Toisinaan myös mielikuvilla voidaan perustella asioita, joita kumpikaan osapuoli ei todellisuudessa halua. 

Sote-palvelujen valinnanvapauteen liittyy monia kysymyksiä. Onko valinnanvapaus, palvelujen laaja yhteensovittaminen ja eriarvoisuuden poistaminen mahdollista toteuttaa samanaikaisesti? Voidaanko valinnanvapautta edistää ilman, että asiakas joutuu palvelujen väliin tai oman onnensa nojaan?

En tiedä onko minulla valmiita vastauksia, mutta kerron sinulle jotain hyvää valinnanvapauskokeilusta kotimaakunnassani.

Päijät-Hämeessä pääsimme viimeisimpänä kuudesta alueesta mukaan sote-keskusten valinnanvapauskokeiluun. Kokeilumme väestöpohja on 91 000 asukasta, joista osa asuu maakunnan keskuskaupungin Lahden alueella ja osa viheralueella Lahden ympäristön kunnissa. Nämä kunnat ovat Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki. Saimme kokeiluun mukaan myös Iitin kunnan Kymenlaaksosta.

Kokeilumme sisältö on selkeästi rajattu: perusterveydenhuollon sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottotoiminta, mukaan lukien perustason laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Tällä sisällöllä saimme tavoitteidemme mukaisesti kokeiluun mukaan kaksi pientä, alueellista palveluntuottajaa kokeilun reuna-alueilta. Lisäksi kokeiluun lähti kaksi isoa valtakunnallista palveluntuottajaa, joiden toimipiste on keskuskaupungissa.

Valinnanvapauskokeilu on parantanut palvelujen saatavuutta sekä niille asiakkaille, jotka ovat valinneet yksityisen palveluntuottajan, että osin myös heille, jotka ovat halunneet jäädä julkisen palveluntuottajan asiakkaiksi. Tässä vaiheessa kokeilua ei ole voitu osoittaa kustannussäästöjä, joten oma kokeilumme on erityisesti palvelujen saatavuuden parantamisen hanke. 

Kokeilu on osoittanut, kuinka paljon suunnittelua, työtä ja yhdessä tekemistä uuden toiminnan käynnistäminen vaatii.

Tuki muilta kokeilualuilta ja ministeriöstä on ollut ratkaisevan tärkeää. Kokeilun käynnistymisen jälkeen toukokuussa 2018 kokeiluun on ilmoittautunut tähän mennessä noin 3 700 asiakasta, joka on 4 prosenttia kokeiluväestöstä. Kokeilun arviontiin ja tuloksiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Viestinnän ajoitus, kohdentaminen ja selkeys ovat korostuneet kokeilun suunnittelussa ja toteutuksessa.  ICT- ja talousosaamista, luotettavan tiedon keräämistä ja jakamista on tarvittu kokeilun alusta lähtien. Olemme päässeet kehittämään uusia toimintatapoja ja palveluita yhdessä palveluntuottajien kanssa ja arviomaan ikäperusteisen vuosikorvauksen toimivuutta. Valinnanvapauden sähköisen työkalun avulla olemme voineet arvioida valinnan tehneiden asiakkaiden ominaisuuksia, valinnan tekemisen syitä ja jakautumista alueellisesti sekä palvelukokemusta.

Kokeilun aikana olemme voineet myös arvioida ja verrata omaa toimintaamme yksityisen palveluntuottajan toimintaan ja palveluasenteeseen.

Kokeilu on vahvistanut käsitystämme siitä, että oma toimintamme on laaja-alaista, laadukasta, hyvin integroitua ja myös asiakkaidemme arvostamaa. Kokeilu on kytketty tiiviisti maakunnan sote-valmisteluun järjestäjän tehtävien ja palvelupakettien osalta. Olemme kiertäneet yhdessä sote- ja maakunta-valmistelijoiden kanssa kuntia ja pohtineet asiakasraadeissa myös hankkeen viestintää ja palvelulupausta. Jatkovalmistelussa kiinnitämme erityistä huomiota muun muassa palveluketjuihin. 

Kaikkein yllättävintä kokeilussa minulle on ollut havainto oman toiminnan laajuudesta, laadusta ja asiakkaiden arvostuksesta. Olen myös vaikuttunut yksityisten palveluntuottajiemme asiakaskeskeisestä ja yhdessä tekemisen asenteesta. Hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden tasapainoinen toteutuminen kokeilun asiakkailla on se erityinen toivon kipinä, jonka tämä valinnanvapauskokeilu on minulle antanut. 

Valinnanvapauden toteuttaminen on haastavaa. Se vaatii kaikilta toimijoilta pitkäjänteistä suunnittelua, kärsivällisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Toteutus voi onnistua, jos noudatetaan yhteisesti sovittuja arvoja ja tavoitteita.

Toteutusta seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan rohkeasti kehittämisen periaatteiden mukaisesti. 

Päättäjät sekä maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttajat tarvitsevat nyt palveluasennetta, jossa he asettuvat oikeasti asiakkaan asemaan.

Risto Raivio, LT, Ylilääkäri
Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Valinnanvapauskokeilu on osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta ja siinä toteuttavaa palvelusetelikokeilua.