Hyppää sisältöön

Lääkeasioiden uudistuksen kokouksissa keskusteltiin kauden saavutuksista ja esiteltiin selvityksiä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2023 12.41
Uutinen

Koordinaatioryhmän kokouksessa 14.3.2023 käytiin läpi hallituskauden aikana tehtyjä toimenpiteitä. 

Tiedonhallinnan jaoksen ensimmäisen työpaketin eli Kanta-lääkityslistan osalta on edetty kansalliseen käyttöönottoon. Lääkityslistan valmistelu etenee vaiheistetun suunnitelman mukaisesti ja eduskunnassa on hyväksytty lääkityslistan käyttöönoton jatkon mahdollistavat lainsäädäntömuutokset.

Toisen työpaketin eli lääketietovarannon selvityskokonaisuudet ovat valmistuneet. Keskitetty lääketietovaranto on tunnistettu edellytykseksi myös lääkehoidon tiedolla johtamisen ja ohjauksen kehittämiseen.

Kolmannen työpaketin esiselvitys on juuri valmistunut. Esiselvitys käsittelee lääketiedon hyödyntämistä lääkehoidon ja lääkkeen käytön dataperusteisessa ohjauksessa. Kohti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamista -selvitys sisältää toimintamalliehdotukset arviointiin, seurantaan ja ohjaukseen sekä uusien lääkkeiden hallittuun käyttöön. Selvitys sisältää myös kehittämisen tiekartan. 

Ohjaus- ja rahoitusjaoksessa on käsitelty ns. tulevaisuuden lääkemaisemaa. Tavoitteena on edistää lääkkeiden järkevää käyttöä, hallita kustannuksia, turvata niin uusien kuin vakiintuneiden lääkkeiden saatavuus ja uudistaa nykyistä monikanavaista arviointitoimintaa. Sote-järjestelmän osalta on käsitelty palvelurakenteita, palvelujärjestelmien rajapintoja sekä lääkehoidon ohjauksen kehittämistä osana sote-järjestelmää. Lisäksi jaoksessa on pohdittu viitehintajärjestelmän ja kansallisen hankintatoiminnan kehittämistarpeita. Jaoksen linjausraportti julkaistaan huhtikuussa 2023.

Apteekkijaoksessa keskustellaan loppukaudesta apteekkitalouden kokonaisuudistuksen mahdollisista tietotarpeista, reunaehdoista sekä tavoitteista. Ensimmäiset tulokset vuoden 2023 alusta voimaan tulleista lääketaksan ja apteekkiveron muutosten vaikutuksista saadaan vasta ensi keväänä.

Koordinaatioryhmän 6.2.2023 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin ohjaus- ja rahoitusjaoksen selvityshenkilön Sinikka Rajaniemen selvitystä lääkehoidon ohjauksen kehittämisestä sekä apteekkijaoksen selvitystä apteekkijärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi tiedonhallintajaoksen selvitykset lääketietovarannon toimintaedellytyksistä ja kustannushyödyistä sekä ratkaisukuvaus ovat valmistuneet.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600 (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703 (apteekkijaos)
johtaja Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218 (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437 (uudistuksen koordinointi)
sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]