Hyppää sisältöön

Lausuntokierroksen palaute ja parlamentaaristen ryhmien työ esillä sote-joryssä

22.9.2020 15.22
Uutinen

Sote-johtoryhmä sai maanantaina 21. syyskuuta katsauksen mm. maakuntien verotusoikeutta ja monikanavarahoituksen purkamista valmistelevien parlamentaaristen ryhmien työhön sekä lausuntokierroksen palautteeseen.

Parlamentaarinen maakuntaverokomitea pohtii veromallia 

Hallitusneuvos Panu Pykönen (VM) esitteli parlamentaarisen maakuntaverokomitean valmistelua. Komitea on tarkastellut nykytilaa ja lähtökohtia mahdollisen maakuntaveron käyttöönotolle. 

Komitean tehtävänä on selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä. Keskeisiä kysymyksiä ovat millaisia muutoksia verojärjestelmään ja verotulojen tasausjärjestelmään tarvittaisiin, jos maakuntien rahoitus perustuisi osin verotusoikeuteen. Selvitystyön on tavoitteena valmistua vuoden loppuun 2020 mennessä.

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö käynnistyi elokuussa

Erityisasiantuntija Antto Korhonen (VM) esitteli aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarista selvitystyötä. Tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää hallitusohjelman mukaisesti muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueidelle. 

Selvitystyön toteuttamista ohjaava parlamentaarinen ohjausryhmä on aloittanut elokuussa 2020. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon näkökulmat monikanavarahoitukseen

Johtaja Liisa Siika-aho (STM) esitteli monikanavarahoituksen uudistamisessa huomioitavia kysymyksiä terveydenhuollon ja sairaanhoidon näkökulmasta. 

Tarkoituksena on käynnistää terveydenhuollon ja sairaanhoidon monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva työ vuoden 2021 aikana. 

Tasausmaksu korvaisi Kevan eläkemenoperusteisen maksun

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki (VM) esitteli tasausmaksua, joka korvaisi nykyisen Kevan eläkemenoperusteisen maksun, jolla katetaan pääosin vanhaa, yksityistä sektoria kalliimpaa lisäeläketurvaa. 

Maksu jaettaisiin kuntien ja perustettavien sote-maakuntien kesken niiden julkisten alojen eläkelain mukaisten työansioiden (palkkojen) suhteessa. Sote-maakuntien osuus jaettaisiin sote-maakuntien kesken sote-maakuntien valtionrahoituksen suhteessa. Kuntien osuus jaettaisiin kuntien kesken kunakin vuonna kuntien viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verorahoituksen suhteessa.  

Sote-uudistuksen lausuntokierros päättyy 25. syyskuuta

Parhaillaan lausunnolla olevasta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi on jätetty yli 100 lausuntoa. Tähän mennessä annetuissa lausuntopalautteissa nousevat keskeiset huomiot koskevat muun muassa rahoitusta, sote-maakuntien itsehallintoa, ohjausta, omaa palvelutuotantoa ja ostopalveluja sekä aikataulun haastavuutta. 

Lausuntoaika on 25. syyskuuta klo 16.15 asti. Kaikki lausunnot ovat nähtävissä Hankeikkunassa

Lisätietoja

varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, VM, p. +358 295 530 018, [email protected]

Kokoustiedote