Hyppää sisältöön

Lausuntoyhteenveto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista valmistui

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2016 16.06
Tiedote 232

Lausuntoyhteenveto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on valmistunut. Lausuntojen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista pidetään tarpeellisena ja sen tavoitteita hyväksyttävinä. Tavoitteiden toteutumista esitetyllä mallilla pidetään kuitenkin epävarmana.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysivät lausuntoja kunnilta, kuntayhtymiltä, maakuntien liitoilta ja muilta keskeisiltä toimijoilta. Määräajassa annettiin 755 lausuntoa.

Valtaosa lausujista suhtautuu myönteisesti maakunnille esitettyyn tehtäväkokonaisuuteen. Myönteisesti suhtaudutaan myös asukkaiden osallistumisoikeuksiin.

Lausunnonantajat suhtautuvat moniin yksityiskohtiin varauksella. Vastaajat eivät usko, että esitys antaa riittävät edellytykset hillitä kustannusten kasvua. Monet lausujat eivät pidä tarkoituksenmukaisena erottaa maakunnan järjestämistä ja tuottamista. Myöskään maakunnan palvelulaitosta ei nähdä hyvänä tuotannon organisoimisen tapana. Vastaajien mielestä näistä seuraa demokratiavajetta, maakunnan päätösvalta kaventuu ja maakunnan johtamisen ja ohjaamisen edellytykset heikentyvät.

Erityisesti kunnat suhtautuivat kriittisesti valtion ohjauksen vahvistamiseen. Sen sijaan monet muut lausujat pitävät valtion ohjausta perusteltuna asukkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Kunnat suhtautuivat järjestöjä kriittisemmin myös maakunnan yhtiöittämisvelvollisuuteen. Kuntien mielestä julkisen vallan käyttö ja palvelujen integraatio ei toteudu riittävän hyvin. Lisäksi yhtiöittämisen aikataulua pidetään liian tiukkana.

Liikkeenluovutusta pidettiin yleisesti kannatettavana henkilöstön siirtymisen menettelynä. Sen sijaan enemmistö lausujista ei pidä esitettyä omaisuusjärjestelyjen toteuttamistapaa hyväksyttävänä. Erityisesti kuntien mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon omaisuuden tulisi siirtyä maakunnille ja siirrot tulisi korvata kunnille.

Kunnat arvostelevat myös esitystä kuntien tuloveroprosenttien rajoittamisesta määräajaksi. Sitä pidetään kunnallisen itsehallinnon vastaisena ja se heikentää kuntien taloudellista liikkumavaraa. Toisaalta ratkaisua pidetään perusteltuna, jotta verotus ei kiristyisi. Vastaajista suurin osa pitää kuntien valtionosuusjärjestelmään esitettyjä tasausjärjestelyjä hyväksyttävinä.

Kuhmoinen, Jämsä, Reisjärvi, Savonlinna ja Pieksämäki haluaisivat vaihtaa voimaanpanolaissa heille esitettyä maakuntaa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kati Hokkanen, p. 0295 163727
Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM, p. 02951 63012
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163338
ylijohtaja Päivi Laajala, VM p. 0295 530026

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus