Hyppää sisältöön

Lausuntoyhteenveto sote-uudistuksen esitysluonnoksesta on julkaistu

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2020 15.27
Tiedote
Suomen kartta hamahelmistä

Lausuntoyhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on valmistunut. Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti uudistuksen tavoitteisiin ja tarpeellisuuteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö pyysivät 15. kesäkuuta 2020 lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoja annettiin 804. Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset, järjestöt, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja muut toimijat.

Lausunnonantajat pitävät sote-uudistusta tarpeellisena ja sen tavoitteita hyväksyttävinä. Valtaosa lausujista arvioi esityksellä voitavan parantaa asukkaiden palveluiden saatavuutta. Suuri osa lausunnonantajista katsoi, että asukkaiden osallistumisoikeudet on turvattu riittävällä tai pääosin riittävällä tavalla.

Lausunnonantajat suhtautuivat kriittisesti rahoituksen riittävyyteen, valtion ohjaukseen, palvelutarpeiden alueellisten erojen huomioimiseen, sosiaalihuollon asemaan uudistuksessa ja aikataulun haasteellisuuteen. Lisäksi lausunnoissa kritisoitiin ostopalveluja, vuokratyövoiman käyttöä ja ostopalvelusopimuksien mitättömyyttä koskevia esityksiä. 

Lausunnoissa nousi esiin tarve selkiyttää kunnan ja hyvinvointialueen rooleja ja tehtäviä. Hyvinvointialueen roolin määrittelyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ehdotettiin laajennettavaksi. Lisäksi järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä korostettiin. Lausunnonantajat ottivat myös kantaa sote-maakunta -termin käyttöön.

Näkemykset uudistuksen voimaantuloaikataulusta jakautuivat merkittävästi myönteisesti ja kielteisesti lausujien kesken. Esimerkiksi yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien sekä organisaatiorakenteen luomisen ja tukipalveluiden katsottiin lausunnoissa edellyttävän esitettyä enemmän valmisteluaikaa.

Lakiesitys eduskuntaan joulukuussa

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen linjausten mukaiset muutokset sisältävä lakiluonnos on toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle.
Hallitus viimeistelee lakiesityksen lopulliseen muotoon lainsäädännön arviointineuvoston palautteen jälkeen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. 

Lisätietoja

Osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 02951 5163642, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, STM, p. 02951 6346, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Osastopäällikkö Jani Pitkäniemi, VM, p. +358 295 530 494, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, SM, p. 0295 488 400, etunimi.sukunimi(a)intermin.fi
Hallitusneuvos Ilpo Helismaa, SM, p. 0295 488 422, etunimi.sukunimi(a)intermin.fi