Hyppää sisältöön

Kirsi Varhila:
Leikkaustoiminnan kriteerit ovat kaikille samat

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.1.2019 15.37
Kolumni

Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua yksityisten yritysten roolista kiireettömissä leikkauksissa. Tästä on annettu juuri hallituksen lakiesitys. Lakiesitys koskee niitä leikkauksia, jotka tehdään julkisella rahalla.

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit koskevat yhtäläisesti sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Tavoitteena on taata potilasturvallisuus. Käytännössä potilas pitää hätätilanteessa pystyä siirtämään sairaanhoitopiirin sairaalan tehohoito-osastolle 30 minuutissa. Tämä takaa myös julkisen omissa yksiköissä tapahtuvan toiminnan lainmukaisuuden.

Yksityisiä leikkauksia hyödynnetään tarpeen mukaan, jos julkisen oma kapasiteetti ei riitä hoitotakuu-aikojen noudattamiseen. Näin varmistetaan, että ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon. Julkinen voi siis ostaa leikkauksen yritykseltä, joka täyttää kriteerit. Samalla vältytään päällekkäisen kapasiteetin ylläpidolta, mitä aluesairaalaverkon ylläpitäminen käytännössä olisi tarkoittanut. Riski kapasiteetin ylläpidosta siirtyy yksityiselle palveluntuottajalle.

Hyvinvointialan liitto on arvioinut, että julkinen ostaa leikkauksia yksityiseltä vuositasolla noin 300 miljoonalla eurolla. Näistä nukutuksessa tehtävien leikkausten volyymi on sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan noin 170 miljoonaa euroa. Uusien kriteerien myötä 80 prosenttia yksityisten nykyisestä volyymista olisi jatkossa lainmukaista, joten yksityisen volyymi vähentynee nykyisestä. Samalla selkiytyy, missä ja millaisissa yksiköissä voidaan tehdä leikkauksia julkisella rahalla.

Keskittämisasetuksen mukaiset leikkausoperaatioiden määrät koskevat kaikkia julkisella rahalla tehtyjä kiireettömiä nukutusleikkauksia. Leikkaavan yksikön pitää tehdä sopimus tukisairaalan kanssa sekä täyttää vaatimukset tiettyjen leikkausten vähimmäismääristä (esim. polven, lonkan, olkapään tekonivelet, eräät syöpäleikkaukset, selkäleikkaukset). Leikkausmäärävaatimukset ovat samat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Riittävän suuret leikkausmäärät ovat yksi tapa turvata leikkaustoiminnan laatua.

Kirsi Varhila
ylijohtaja, osastopäällikkö
sosiaali- ja terveysministeriö