Hyppää sisältöön

Palvelusetelikokeilut käynnistyvät

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2016 14.03
Tiedote 170

Palvelusetelikokeilun hankehaun valtionavustusten saajat on valittu. Valinnat tehtiin hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän käsittelyn perusteella.

Rahoituksella toteutetaan vuosina 2017–2018 viisi hanketta, joissa kokeillaan palvelusetelin käyttöä yksittäistä palvelua laajempien palvelukokonaisuuksien tuottajien valinnassa. Kokeiluja varten ei tehdä säädösmuutoksia, vaan ne toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, keskeisenä sovellettavana on palvelusetelilaki (569/2009).

Palvelusetelikokeilu sisältyy Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankeeseen.

Valtionavustukset saaneet kunnat

Kokeilu toteutetaan seuraavissa kunnissa, joiden hankesuunnitelmat täyttivät kokonaisuutena parhaiten palvelusetelikokeilun sisällölle ja aikataululle asetetut tavoitteet: Hyvinkään kaupungin hallinnoima konsortio (Hyvinkää, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta, Tuusulan kunta), Keski-Uudenmaan kuntien palvelusetelikokeilu 2016 - 2018, Hämeenlinnan kaupunki, Valinnanvapaus sote-palveluissa Hämeenlinnassa, Jyväskylän kaupunki, Valinnanvapauskokeilu -hanke (VaVa -hanke, joka toteutetaan esitettyä rajatumpana), Tampereen kaupunki, Valinnanvapauskokeilu, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä, Ihminen edellä - valinnanvapaus-kokeilu Ylä-Savossa. Viralliset valtionavustuspäätökset tehdään lokakuun aikana.

Kaikkien rahoitusta saavien hankkeiden suunnitelmia on tarpeen tarkentaa ennen niiden käynnistämistä. Kokeilun tavoitteeksi on asetettu kokemusten ja tietojen saaminen laajasti asiakkaiden, palvelujen järjestäjien ja palveluntuottajien käyttäytymisestä, valintamahdollisuuksien, korvausmallien, tietojärjestelmien ja markkinoiden toimivuudesta sekä asiakkaiden osallistumisen ja sote-integraation toteutumisesta.

Näiden tietojen saaminen onnistuu parhaiten, kun kokeiluhankkeille annetaan osittain toisistaan poikkeavia sisältöjä ja painopistealueita. Koska kokeilujen seuranta ja arviointi on keskeinen hankkeen tehtävä, tulee kaikkien rahoitusta saavien sitoutua siihen.

Hankkeiden painopistealueet

Rahoitettavien hankkeiden painopistealueet ovat: 

  • Hyvinkään kaupungin hallinnoima konsortio: tuottajien korvausmalliin sisältyvän bonus-sanktio - elementin käyttö sekä henkilökohtaisen budjetin käyttö jatkopalveluissa, 2 milj. euroa
  • Hämeenlinnan kaupunki: tuottajien korvausmalliin sisältyvän ikäryhmäpainotteisen kapitaatiokorvauksen käyttö sekä sähköisten omahoitopalvelujen kytkeminen valinnanvapauspalvelujen yhteyteen, 2 milj. euroa
  • Jyväskylän kaupunki: yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, tuetaan pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjinä, 0,8 milj. euroa
  • Tampereen kaupunki: tuottajien korvausmalliin sisältyvän suoritepohjaisen elementin käyttö sekä palvelusetelin käyttö jatkopalveluissa, 1,5 milj. euroa
  • Ylä-Savon sote-kuntayhtymä: haja-asutusalueen kokeilu suppeamman valikoiman palveluilla, 1,5 milj. euroa.

Lisäksi rahoitusta jätetään erikseen myönnettäväksi kokeilun aikana tarvittavien muutosten tai laajennusten toteuttamiseen. 

Ilman rahoitusta jääneet

Rahoitusta ei myönnetä seuraaville hakijoille: Etelä-Savon sote-kuntayhtymä, Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kainuun sote, Porin kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Vantaan kaupunki.

Pääperusteena on se, että esitettyjen hankkeiden suunnitelmia tulisi muuttaa niin merkittävästi, että niillä ei ole realistisia mahdollisuuksia käynnistää ja toteuttaa kokeilu halutussa aikataulussa.

Hankesuunnitelmien tarkennus aloitetaan pikaisesti

Hankesuunnitelmien tarkennus ja hankkeiden käynnistystoimenpiteet aloitetaan pikaisella aikataululla STM:n ja hankkeiden edustajien kesken. Osa tehtävistä on kaikille hankkeille yhteisiä, osa hankekohtaisia ja osa kansallisia. Keskeisenä kokeilujen käynnistystehtävänä on palveluntuottajien listautumisen sekä asiakkaiden valintaan liittyvien tehtävien toteuttaminen.

Kokeiluhankkeille luodaan yhteinen toimintamalli ja tarvittava hankeorganisaatio. Toimintamalliin sisältyy kokeilun sidosryhmille tarjottavat osallistumismahdollisuudet ja -keinot. Tästä tiedotetaan tarkemmin, kun toimintamallista on sovittu hankkeen osapuolten kesken.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Minna Saario, p. 02951 63146
Johtaja Annakaisa Iivari, p. 02951 63371
Ylitarkastaja Tiina Ahtiainen, p. 02951 63676

Palvelusetelikokeilu (stm.fi)

Millä perusteilla kokeiluihin valitut hankkeet valittiin? (YouTube)

alueuudistus-arkisto hankeuutinen kärkihankkeet sote-uudistus