Hyppää sisältöön

Seurantakysely kartoitti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä maakunnissa

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2017 13.56
Uutinen

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellisen valmistelun tilannetta kartoitetaan säännöllisillä seurantakyselyillä. Viimeisimmässä kyselyssä maakuntien muutosjohtajat ja sote-vastuuvalmistelijat arvioivat uudistuksen toimeenpanon kokonaisuutta omalla alueellaan.

Yhteistyörakenteet ovat selkiytyneet

Muutosjohtajat arvioivat vastauksissaan uudistuksen toimeenpanon etenemistä muun muassa palvelujen järjestämisessä. Pisimmällä ollaan kyselyn perusteella maakuntien ja kuntien välisen yhteistyön rakentamisessa. Muutosjohtajien arvio koskee yhteistyötä sekä kuntiin jäävissä palveluissa että erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Myös väestön palvelutarpeen arvioinnissa on edetty keskimäärin hyvin.

Järjestämisen näkökulmasta heikoimmaksi osa-alueeksi muutosjohtajat arvioivat palveluntuottajia koskevien ehtojen, korvausten ja sopimusten määrittelyn sekä palvelutuotannon ohjauksen. Työtä tarvitaan myös yhteistyöalueen järjestämistehtävien määrittelyssä.

Sote- ja TE-palvelujen välinen yhteistyö vaatii lisää pohdintaa

Toimeenpanon etenemistä arvioitiin myös palvelujen integraation eli yhteensovittamisen näkökulmasta. Pisimmällä ollaan arvioiden mukaan sote-palvelujen yhteistyössä, maakunnan palvelukokonaisuuksien rakentamisessa sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisessa.

Integraation näkökulmasta heikoimmin on edetty runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamisessa, yhteistyössä sote-palvelujen ja TE-palvelujen kesken sekä maakunnan palveluketjujen määrittelyssä.

Kokemusten jakaminen tukee valmistelua

Valmistelua edistäviksi asioiksi muutosjohtajat nimesivät kokemusten jakamisen eri areenoilla, esimerkiksi verkostotapaamisissa. Myös Muutosjohdon akatemia koettiin hyödylliseksi. Kiitosta sai myös alueuudistus.fi-verkkosivusto.

Valmistelua vaikeuttaviksi tekijöiksi nimettiin lainsäädännön puuttuminen ja muutokset linjauksissa. Esivalmistelun rahoitusta pidetään muutamissa maakunnissa riittämättömänä.

Kysely toteutettiin 21.9.–1.10.2017. Kyselyn tulokset palvelevat valtakunnallisen muutostuen suuntaamista ja tukevat poliittista päätöksentekoa.

Maakunta- ja sote-uudistusksen etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi.

Liite

Seurantakyselyn tulokset

Lisätietoja

muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 0295 163 723, [email protected]

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus