Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin yhteiset periaatteet ja kuvaukset julkaistaan ohjauksen tueksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2022 13.34
Tiedote 119/2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri: tiedonhallinnan yhteiset periaatteet ja linjaukset koostaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin yleisen ja kaikille yhteisen osuuden. Julkaisu on tarkoitettu laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaukseen, mm. tiedonhallinnan yhteisen kehittämisen ja toimeenpanohankkeiden suunnittelun ja arvioinnin tueksi.

Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen tapa suunnitella toimijoiden, prosessien, tiedon ja tietojärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta. Kansalliset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset esittävät ylätasolla ja yhteentoimivuuden näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tavoitetilaa. Nyt julkaistava yhteinen osuus koostaa näihin kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin liittyen mm. yhteiset periaatteet, strategiat, lainsäädännön sekä tiedonhallinnan kyvykkyydet. 

Kokonaisarkkitehtuurijulkaisujen kokonaisuus selkeytyy

Yhteinen periaatteiden ja kuvausten julkaisu toimii ohjaavana, ylätason ohjeena suhteessa muihin kansallisiin tavoitearkkitehtuurikuvauksiin, joista keskeisimpiä ovat asiakas- ja potilastietojen ensisijaisen käytön, toisiokäytön sekä itse- ja omahoidon kuvaukset. 

Yhteisten periaatteiden ja kuvausten julkaisun tavoitteena on erityisesti

  1. koostaa yleiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kokonaisuudesta kansallisen tason näkökulmasta,
  2. vähentää mahdollista päällekkäisyyttä eri aihealuekohtaisten kokonaisarkkitehtuurikuvauksien sisällöissä sekä
  3. parantaa näiden kokonaisarkkitehtuurikuvausten luettavuutta ja tehostaa kuvausten ylläpitoa.

Yhteisillä kuvauksilla voidaan tarkentaa myös kansallisen ja alueellisten palveluiden kehittämisen työnjakoa ja eri toimijoiden roolitusta. Samalla voidaan parantaa eri kokonaisarkkitehtuurikuvausten hyödyntämistä kehittämishankkeissa ja niiden arvioinnissa sekä parantaa riippuvuuksien hallintaa.

Kokonaisarkkitehtuurijulkaisujen uudistaminen jatkuu

Ministeriö on käynnistänyt alkuvuonna 2022 ensimmäisenä asiakas- ja potilastiedon ensi- ja toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurien päivitykset. Tämän jälkeen työtä jatketaan muiden kansallisten kuvausten päivitykseen. Päivityksiin sisältyy mm. hyvinvointialueiden ja uuden asiakastietolain edellyttämät päivitykset edellä kuvatun päällekkäisyyden poiston lisäksi. 

Lisätietoja:

Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, [email protected]
Minna Heini, suunnittelija, [email protected]