Hyppää sisältöön

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2016 16.33
Tiedote 124

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettävät sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle 31. elokuuta. Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki. Lausuntoaikaa on kymmenen viikkoa 9. marraskuuta saakka.

Lait julkaistiin luonnoksina 29.6. Lisäksi 30.6. julkaistiin osa vaikutusarvioinneista.  Lakeihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia kesän aikana. Hallituksen esitysluonnokseen on lisätty vaikutusarviointi, joka kokoaa yhteen tehdyt arviot. Se sisältää myös arvioinnin perustuslain näkökulmasta.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat 1.7.2017 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2019 sekä säätää maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudesta kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Esitysluonnokseen sisältyvät myös alustavat kuntakohtaiset laskelmat uudistusten kuntatalousvaikutuksista.

Lausuntopyyntö on lähetetty kunnille, kuntayhtymille ja muille keskeisille toimijoille. Esitysluonnosta koskevat kommentit pitää jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 9.11.2016.  Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, johon on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Annetut vastaukset ovat julkisia.

Näin valmistelu etenee

Lausuntokierroksen jälkeen marras-joulukuussa ministeriöt julkaisevat lausuntoyhteenvedon saaduista kannanotoista. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskeva esitysluonnos  valmistuu ja lähetetään lausunnolle loppuvuonna 2016 ja annetaan eduskunnalle keväällä 2017. Tällöin sitä voidaan käsitellä rinnakkain sote-ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen kanssa.  

Valtiovarainministeriön koordinoimana ministeriöissä valmistellaan maakunnille siirtyviä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos lähtee lausunnolle keväällä 2017.

Uudistus turvaa ihmisten palvelut

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden vahvan johdon eli maakunnan alaisuuteen. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua.

Maakuntauudistus selkeyttää hallintoa ja parantaa kustannustehokkuutta

Maakuntauudistuksessa noin 400 eri kunnallisen tai valtion viranomaisen tehtävät kootaan 18 maakunnalle, joilla on asukkaiden suoraan vaaleilla valitsema maakuntavaltuusto ja itsehallinto. Uudistuksen tarkoituksena on sujuvoittaa hallinnon palveluita ja vahvistaa demokratiaa. Tavoitteena on toimintatapojen muutos, jolla saadaan aikaan asiakkaan näkökulmasta toimivammat palvelut ja parempi kustannustehokkuus. Lisäksi luodaan aikaisempaa parempia edellytyksiä talouden kasvulle ja uudenlaisille palveluille.

Luonnos hallituksen esityksestä on julkaistu alueuudistus.fi-verkkosivustolla:

Lisätietoja:

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012
ylijohtaja Päivi Laajala, VM, p. 02955 30026
perhe- ja peruspalveluministeri Rehulan erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p. 02951 63109
kunta- ja uudistusministeri Vehviläisen erityisavustaja Sami Miettinen, p. 02955 30057