Hyppää sisältöön

Sote-johtoryhmä käsitteli sote-uudistuksen lausuntokierrosta

2.6.2020 12.56
Uutinen

Sote-uudistuksen johtoryhmä sai kokouksessaan 1. kesäkuuta katsauksen sote-uudistuksen lausuntokierroksesta ja syksyllä 2020 järjestettävistä alueellisista sote-keskusteluista.

Sote-uudistuksen lausuntokierros lähenee

Pääsihteeri Päivi Salo (STM) ja suunnittelija Jan Ihatsu (STM) esittelivät lausuntopyyntöä esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Tavoitteena on julkaista luonnos hallituksen esitykseksi lausunnoille kesäkuussa 2020.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Alueellisissa sote-keskusteluissa pureudutaan myös koronakriisin vaikutuksiin

Osastopäällikkö Kari Hakari (STM) esitteli suunnitelmaa alueellisista sote-keskusteluista. Tavoitteena on, että keskustelut käydään loka-marraskuussa 2020.

Kansallisiksi painopisteiksi ehdotetaan aiempien analyysien pohjalta perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja laatua sekä ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatiota. Aluekohtaisia teemoja on valmisteltu yhteistyössä THL:n ja alueiden kanssa. Lisäksi omana kokonaisuutena käsitellään koronakriisin jälkeistä tilannetta.

Sote-uudistuksen myötä siirrytään uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen. Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Ensimmäiset alueelliset keskustelut toteutettiin keväällä 2018.

Lisätietoja

johtoryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Kokoustiedote