Hyppää sisältöön

Sote-johtoryhmä keskusteli perustuslaista ja valtionavustushauista

Julkaisuajankohta 19.5.2020 12.59
Tiedote

Sote-johtoryhmä sai 18. toukokuuta katsauksen perustuslailliseen arviointiin ja valtionavustushakuihin.

Perustuslaillinen arviointi lähtökohtana uudistukselle

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu (STM) esitteli sote-uudistuksen näkökulmia ja suhdetta perustuslakiin. Perustuslain nojalla julkiselta vallalta edellytetään tehokkaita toimenpiteitä sosiaalisten oikeuksien turvaamiseksi yhdenvertaisesti koko maassa.

Hallituksen esitystä on arvioitava erityisesti perustuslaissa säädettyjen sosiaalisten oikeuksien, yhdenvertaisuuden, kielellisten oikeuksien ja muiden perusoikeuksien, kansanvaltaisuuden sekä kunnallisen ja maakuntaitsehallinnon näkökulmasta.

Maakunnan hallinnon ja talouden hoidon järjestämistä sekä valtion ohjausta on arvioitava itsehallinnon toteutumisen näkökulmasta. Esityksen rahoitusmallia ja vaikutuksia kuntatalouteen on arvioitava kunnalliseen itsehallintoon ja perusoikeuksien turvaamiseen kuuluvan rahoitusperiaatteen näkökulmasta. Aluejako on arvioitava sekä aluejaon yleisten edellytysten ja sosiaalisten perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta.

Palvelujen hankkimisessa yksityisiltä palvelutuottajilta on arvioitava perustuslain säännökset julkisten hallintotehtävien antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Maakuntien hallintoa ja palveluita järjestettäessä on otettava huomioon jokaisen oikeus käyttää omaa, joko suomea tai ruotsia, sekä julkisen vallan velvoite huolehtia maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Lisäksi kansainväliset ihmisoikeussopimukset on otettava huomioon lainsäädännössä ja perusoikeuksien tulkinnassa.

Hyvinvointipalvelujen saatavuudessa oikeudellisesti merkittäviä eroja

Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon pirstaleinen palvelujärjestelmä ei enää turvaa perustuslain tarkoittamia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhdenvertaisesti. Perustuslakivaliokunta on useaan eri otteeseen esittänyt, että perusoikeuksien turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle on akuutti tarve.

Väestöryhmien väliset ja alueelliset erot ovat lisääntyneet, mikä näkyy hyvinvointi- ja terveyseroina. Palvelurakenteen jakautuminen perus- ja erikoistasoon sekä lukuisten toimijoiden omiin budjetteihin johtavat osaoptimointiin ja siten edelleen asiakkaiden pompotteluun palvelujen ja toimijoiden välillä.

Osa kunnista on liian heikkoja kantamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun. Järjestämisrakenteet ovat hajanaisia ja sekavia. Myös henkilöstön saatavuudessa on vaikeuksia alueittain. Lisäksi väestörakenteen muutokset vaikeuttavat tulevaisuudessa entistä enemmän palvelujen järjestämistä.

Sote-uudistusta tukevat valtionavustukset etenevät

Sote-johtoryhmä sai katsauksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistuksen valtionavustushakuihin.

Hakuaika päättyi 30. huhtikuuta. Valtionavustuspäätökset tehdään kesäkuussa 2020.

Lisätietoja

johtoryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Kokoustiedote sote-uudistus