Sote-jory keskusteli lausuntoyhteenvedosta ja vaikutusarvioinneista

20.10.2020 13.44
Uutinen

Sote-johtoryhmä kävi 19. lokakuuta keskustelua lainsäädännön arviointineuvostolle toimitetusta esitysluonnoksesta, lausuntoyhteenvedon luonnoksesta, vaikutusarviointien valmistelusta sekä toimeenpanon tiekartasta.

Sote-uudistuksen lausuntoyhteenveto valmistumassa

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu ja asiantuntija Saija Tyyskä (STM) esittelivät lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta annettua esitysluonnosta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi sekä lausuntoyhteenvedon luonnosta. 

STM, VM ja SM pyysivät 15. kesäkuuta lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Määräajassa annettiin 804 lausuntoa.

Lausuntopyynnössä pyydettiin näkemyksiä yhteensä noin 90 asiakokonaisuuteen. Lausuntokierroksen keskeiset muutosehdotukset koskivat rahoitusta, ohjausta ja itsehallintoa, järjestämisvastuuta, ostopalveluja ja sopimuksien mitättömyyttä, tehtävien siirtoa kuntien ja muodostettavien hyvinvointialueiden välillä, hyvinvointialueiden yhteistyösopimusta sekä uudistuksen voimaantuloa. Lausuntoyhteenveto julkaistaan lokakuussa.

Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi 25. syyskuuta päättyneellä sote-uudistuksen lausuntokierroksella saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Hallituksen linjausten mukaiset muutokset sisältävä lakiluonnos on toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta.
Lainsäädännön arviointineuvostolle toimitettu esitysluonnos on julkaistu soteuudistus.fi:ssä. (https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-14.10.2020

Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnit täsmentyvät

Hallituksen esityksen vaikutusarviointeja päivitetään lausuntopalautteen ja tehtyjen linjausten perusteella. Vaikutusten arviointia on työstetty laajasti. Erityisesti on muokattu, tarkennettu ja päivitetty vaikutuksia talouteen, viranomaisten toimintaan, ympäristöön ja yhteiskunnallisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen, kielellisiin oikeuksiin, sukupuolivaikutuksiin, valmiuteen ja varautumiseen, järjestöihin sekä arkistojen säilyttämiseen. Lisäksi vaikutusarviointia on päivitetty Uudenmaan erillisratkaisua ja pelastustoimen toimintaa koskien. 

Sote-uudistuksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnit täsmentyvät edelleen valmistelun edetessä. 

Toimeenpanon tiekartta etenee

Erityisasiantuntija Antti Kuopila (STM) esitteli luonnosta tiekartaksi hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun siirtymiseen. 

Tiekartta on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat vapaaehtoinen valmistelu, toimeenpanon valmistelu, hyvinvointialueiden väliaikaisten valmisteluelimien toimikausi, aluevaltuustojen toimikausi ja järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille.

Lisätietoja

puheenjohtaja, osastopäällikkö Kari Hakari, STM p. 0295 163 642, [email protected]

Kokoustiedote