Hyppää sisältöön

Sote-neuvottelukunnan kokous 26.10.2022: perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru kävi kuulemassa hyvinvointialueiden johtoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 11.59
Tiedote
Sote-neuvottelukunnan kokous 26.10.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta kokoontui 26.10.2022 Helsingin Säätytalolle. Kokouksen alussa saatiin vieraaksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, joka käytti alustuspuheenvuoron ja avasi vapaan keskustelun.

Entisestään kasvanut hoitovelka oli vastikään tehtävissään aloittaneilla hyvinvointialuejohtajilla mielen päällä ja hyvinvointialueiden rahoituksen rakenteeseen toivottiin selkeyttä, samoin toiveita kohdistettiin uudistuksen hallitun käynnistämisen turvaavaan rahoituksen täydentämiseen. ” Ollaan historiallisessa tilanteessa, että näin isoa uudistusta tehdään yhdessä hallituskaudessa. Rahoitus sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä mutta meidän lähtökohta on, että pärjätään. Ja nyt haetaan tapaa luoda parempi ennustettavuus käytettävissä olevalle rahalle”, vastasi ministeri Krista Kiuru.  

Ministeri toivoi myös, että koronatilanteen mahdollisesti heikentyessä jo syksyn aikana alueilla käytettäisiin kaikki keinot, etteivät sairaalat kuormittuisi vuodenvaihteessa. Vierailunsa päätteeksi ministeri ehdotti myös, ettei hänen käyntinsä jäisi yhteen kertaan, vaan että hän tapaisi hyvinvointialuejohtajia tämän vuoden aikana vielä toistekin tilannekuvan päivittämiseksi puolin ja toisin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma kiitti ministeriä: ” Puheenvuoronne oli lohdullinen koska siitä kuulee, että meillä on yhteinen ja realistinen tilannekuva siirtymästä kohti hyvinvointialueita ja se on tärkeintä. Muutos ja uudistuminen on välttämätöntä ja asioita pitää uskaltaa tehdä toisin. Toivon, että löytyy valtakunnallisia yhdenmukaisia keinoja uudistaa palvelurakenteita vastaamaan väestön palvelutarpeita, huomioiden henkilöstön saatavuus.

Säädösvalmistelu jatkuu ja muut neuvottelukunnat

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö kävivät läpi ajankohtaiset aiheet ministeriöittäin. Säädösvalmistelussa on useita sote-sidonnaisia lakeja, joita viedään eteenpäin.  Sote-neuvottelukunnan rinnalla toimivat myös hyvinvointitalouden ja – hallinnon neuvottelukunta (VM), jonka toimikausi on tämän vuoden marraskuusta kevääseen 2025. Pelastustoimen neuvottelukunta (SM) on myös jo nimetty ja se piti ensimmäisen kokouksensa 24.10.2022. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet 2023–2026

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet on nyt laadittu kahdelle vuodelle ja jatkossa tavoitteet ja niiden päivittämisen aikataulu noudattelevat hyvinvointialueiden valtuustojen nelivuotiskautta. Tavoitteita on kaikkiaan yksitoista ja ne ryhmittyvät laajempien ylätavoitteiden alle. Neuvottelukunta hyväksyi osaltaan tavoitteen ja lopullisen päätöksen tekee valtioneuvosto marras- joulukuun vaihteessa. Kokouksessa nostettiin esiin, että sote- tavoitteissa näkyisi myös kytkös pelastustoimen valtakunnallisiin tavoitteisiin mm. ensihoidon osalta. Tavoitteiden velvoittavuudesta STM totesi, että valtakunnalliset tavoitteet tulee huomioida jokaisella hyvinvointialueella ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan tarvittaessa hyvinvointialueita ohjaten. Ensimmäisen kerran tavoitteiden toteutumista tarkastellaan ensi syksynä. 

YTA-asetus ja neuvottelukunnan jaostot

Esityslistan mukaisesti käsiteltiin YTA-sopimusasetuksen (yhteistoiminta-alue) valmistelua, jonka osalta todettiin, että tällä hallituskaudella valmistellaan asetustasolla strategisen tason perusrunko. Asetusta valmistellaan STM:n asiantuntijaryhmässä ja YTA-alueiden edustajista koostuvassa ryhmässä. Asetus hyväksyttäneen ensi kesänä. Myös työnjako- ja päivystysasetukset ovat lähdössä lausunnolle. Erityisesti termistöjen osalta on todettu päivittämisen tarvetta em. asetuksissa. 

Sote- neuvottelukunnan alaisiksi jaostoiksi on hahmoteltu valmius- ja varautuminen, digitalisaatio ja tiedonhallinta, vaativat- ja kansallisesti yhteen sovitettavat palvelut, integraatio- / kehittämisjaosto ja arviointijaosto. Jaostorakennekeskustelua jatketaan tulevissa neuvottelukuntien kokouksissa. Valmiuden- ja varautumisen jaoston nimeämisestä kokouksessa jo päätettiin. 

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin tai tuotiin tiedoksi pykälämuutos koskien kertakorvauksen maksamista hyvinvointialueille, valtakunnallista viestintäkampanjaa sekä toimeenpanon tilannekuva ja investointisuunnitelmien tilanne.     

Lisätietoja: 

pj, kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM, [email protected]