Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaosto kokoontui toisen kerran

Julkaisuajankohta 19.5.2020 11.22
Tiedote

Alueellisen valmistelun jaosto kokoontui etäyhteyksien ääreen tiistaina 12.5. Jaoston tarkoitus on lisätä vuoropuhelua alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken, sekä huolehtia alueellisen valmistelun tiekartasta ja tilannekuvasta.

Antti Kuopila sosiaali- ja terveysministeriöstä kävi läpi jaoston kokoonpanon, jonka todettiin olevan alueellisesti ja toiminnallisesti edustava. Aluksi käytiin läpi myös jäsenten toiveita jaoston jatkotoiminnalle, näitä olivat avoimuuden ja vuoropuhelun lisäksi kuntien äänen esille tuominen sekä pelastustoimen vahvempi huomioiminen.

Kuopila, Krista Björkroth STM:stä ja Antto Korhonen VM:stä esittelivät alueellisen valmistelun tiekarttaan liittyvän ennakkotehtävän vastaukset.

Alueellisen valmistelun tiekartassa on kuvattu sote-uudistuksen eri vaiheisiin liittyvä valmistelu ja toimenpiteet. Tiekartta sisältää neljä kokonaisuutta: 1) johtaminen, 2) hallinto, 3) talous ja 4) palvelut. Ennakkotehtävänä jäseniä pyydettiin täydentämään tiekarttaa uudistuksen eri vaiheissa.

Suurin osa jäsenistä oli tyytyväisiä tiekartan vaiheistukseen ja kokonaisuuksien jaotteluun. Tiedolla johtamista ja tietohallintoa toivottiin paremmin esille tiekarttaan.

Jäsenten mukaan aiheiden läpileikkaavuus ja alueiden yksilölliset tilanteet tulee huomioida myös tiekartassa. Keskustelussa tuotiin myös esille, että kuntien ja maakuntien yhteistyö olisi perusteltua saada näkyviin tiekartassa.

Lainsäädännön etenemisen tarkentuessa myös tiekartta tarkentuu.

Tilannekatsaus valtionavustushakemuksiin sekä sote-rahoituksen tarvevakiointiin

STM:n Salme Kallinen kertoi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valtionavustushakujen tilanteesta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osalta THL toimii päävastuullisena arviointitahona.

Antti Kuopila esitteli rakenneuudistuksen valtionavustushaun yhteenvedon ja kävi läpi rakenneuudistuksen avustusten käsittelyaikataulun.

Tutkimusprofessori Unto Häkkinen THL:stä esitteli jaostolle hiljattain julkaistun sote-rahoituksen tarvevakiointiraportin.

Tilannekatsaus eri ministeriöiden valmisteluun

Janne Koivukoski sisäministeriöstä esitteli pelastustoimen uudistuksen tavoitteet, parhaillaan käynnissä olevan esiselvityshankkeen pelastuslain uudistamiseksi sekä ensihoidon järjestelyt.

Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä esitteli hallituksen esityksen tavoiteaikataulua, ja esityksen sekä lakipaketin virkamiesvalmistelua VM:ssä.

Kari Hakari sosiaali- ja terveysministeriöstä täydensi tilannekatsausta. Korona-epidemia vaikuttaa myös sote-valmistelutyöhön, mutta tekee sote-palvelujen ja rakenteen uudistamisesta entistäkin tarpeellisempaa. Hakari kertoi myös syksylle suunnitteilla olevasta ministereiden maakuntakierroksesta.

Kokouksen lopussa keskusteltiin siitä, että alueellisen valmistelun näkökulmasta monet päällekkäin auki olevat valtionavustushaut voivat kuormittaa resursseja ja vaikuttaa valmistelun aikatauluun. Lisäksi keskustelussa nousi esiin muun muassa pelastustoimen rooli ja työikäisten palvelut.

Seuraava jaoston kokous järjestetään Skype-kokouksena 18.6.2020 klo 10–14.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, [email protected], 0295163516

Kokoustiedote sote-uudistus