Hyppää sisältöön

Sote-uudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 9.3.2020

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2020 8.31
Uutinen

Sote-uudistuksen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan Uudenmaan erityissääntelyyn ja maakunnan omaan tuotantoon liittyviä asioita.

Uudenmaan ratkaisusta erillislaki

Johtoryhmä käsitteli erillislakiluonnosta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Uudellamaalla.

Lakiluonnoksen perustana on syksyllä 2019 tehdyn Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisselvityksen linjaukset.

Lailla muun muassa säädettäisiin perusvaatimukset järjestämissopimuksesta, joka laadittaisiin HUSin ja Uudenmaan alueen maakuntien sekä Helsingin kaupungin välille.

Lakiin sisällytettäisiin myös säädökset pelastustoimen palvelujen tuottamisesta Uudellamaalla. Samat säädökset sisällytettäisiin pelastuslakiin.

Maakunnalla olisi oltava omaa palvelutuotantoa

Johtoryhmä keskusteli järjestämisvastuun mukanaan tuomasta vaatimuksesta riittävään maakunnan omaan palvelutuotantoon.

Maakuntalaissa säädettäisiin maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuusta. 

Järjestämisvastuun, julkisen vallan käytön tehtävien hoitamisen ja palvelujen tuotannon toteuttamiseksi maakunnalla tulisi olla riittävästi omaa palveluntuotantoa. Siihen sisältyisivät muun muassa riittävä osaaminen, henkilöstö, toimitilat sekä tarvittavat välineet ja laitteet.

Maakunta ei voisi näin ollen ulkoistaa esimerkiksi koko perusterveydenhuoltoaan, mutta se voisi tehdä palveluista ostopalvelusopimuksia tietyillä kriteereillä.

Alueellisen valmistelun tuen jaoston nimeäminen

Johtoryhmän alaisuudessa toimii useita valmistelujaostoja. Uusimpana jaostona työnsä käynnistää alueellisen valmistelun tuen jaosto. Johtoryhmä vahvisti jaoston kokoonpanon.