Hyppää sisältöön

Sote-uudistus haastaa järjestöjen toimintaa – maakunnalla on tärkeä rooli järjestötyön mahdollistajana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2018 10.00
Tiedote 104/2018

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys.

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa järjestöjen toimintaympäristöä, sillä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä maakunnille. Samalla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää suurelta osin kuntien tehtäväksi. Järjestöjen, maakuntien ja kuntien onkin tärkeää luoda toimivat yhteistyökäytännöt uudessa mallissa.

Yhteistyöstä on sovittava konkreettisesti

Selvityshenkilö Brax muistuttaa, että yhteistyöstä on sovittava konkreettisella tasolla: ”Maakuntien ja kuntien on nimettävä vastuuhenkilöt sekä järjestötyöhön että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näin järjestöt tietävät keneen olla yhteydessä, ja vältetään tietokatkokset.”

Selvityksessä korostuu maakuntien rooli järjestötyön mahdollistajana. Parhaimmillaan järjestöt ovat luonteva osa maakunnan toimintaa, jolloin niiden osaaminen saadaan käyttöön. Maakunnan kannattaa ottaa järjestöt huomioon jo maakuntastrategiassa ja palvelulupauksessa.

Brax esittää, että kuntien lisäksi maakunnat myöntäisivät järjestöavustuksia. Tällä turvattaisiin niiden järjestöjen toiminta, jotka saavat nykymallissa avustuksensa kunnilta.

Yleishyödyllinen vai markkinoilla toimiva?

Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus vaikuttaa järjestökenttään. Järjestöjen on tulevaisuudessa määriteltävä toimintansa sen mukaan, onko se markkinaehtoista palvelutuotantoa vai yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Määrittelyä ja yhteisiä kriteerejä tarvitaan, jotta maakunta saa selkeän kuvan alueensa järjestöistä ja osaa hyödyntää niiden palveluja. Määrittely vaikuttaa myös siihen, millaisia avustuksia järjestö voi saada. Selvityksessä annetaan ehdotus yleishyödyllisyyden kriteereistä, joita on valmisteltu yhdessä järjestöjen kanssa.

Sote-uudistus haastaa järjestöjä tunnistamaan entistä paremmin alueensa väestön ominaispiirteet ja tarpeet, jotta ne voivat suunnata omaa toimintaansa ja tuottaa tarvetta vastaavia palveluja.

Tarve laajemmalle selvitystyölle

Braxin selvitystyön myötä on havaittu kokonaisvaltainen tarve kartoittaa sote-alan järjestöjen toimintaedellytyksiä Suomessa. Brax antaakin raportissaan paitsi sote-malliin, myös laajemmin järjestöjen rooliin liittyviä ehdotuksia. Nämä ehdotukset arvioidaan erikseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti Braxin selvitystehtävään helmikuussa 2018. Maakunta- ja sote-uudistuksen etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi.

Liite

Lisätietoja

selvityshenkilö Tuija Brax, p. 050 511 3115
erityisasiantuntija Sarita Friman, STM, p. 0295 163 349, [email protected]