Hyppää sisältöön

Vaikutusarviointi käsittelyssä sote-uudistuksen johtoryhmän kokouksessa 27.4.

30.4.2020 15.36
Uutinen

Sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui maanantaina 27.4. etäyhteyksien ääreen kuulemaan sote-lakipaketin vaikutusarvioinnista, sote-maakunnan järjestämisvastuusta ja palvelujen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta, ensihoidon ilmailupalvelun rahoitusrakenteesta sekä eläkemaksujärjestelmästä työnantajan siirtyessä kunnasta sote-maakuntaan.

Sote-uudistuksella laajoja vaikutuksia yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

Sote-uudistuksen valmisteluun kuuluu siinä valmisteltavien uusien lakien ja olemassa olevien lakimuutosten vaikutusten arviointi.

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valmistelijoille, päättäjille ja sidosryhmille suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

Noora Heinonen valtiovarainministeriöstä ja Piia Pekola sosiaali- ja terveysministeriöstä esittelivät sote-uudistuksen lainsäädännön vaikutusarviointia, jota sisäministeriön Ilpo Helismaa täydensi pelastustoimen uudistuksen osalta.

Sote-uudistuksen vaikutusarvioinnissa käsiteltiin muun muassa talouteen, viranomaisten toimintaan, yhteiskuntaan, ihmisiin, kielellisiin oikeuksiin, henkilöstöön ja ICT-järjestelmiin kohdistuvia vaikutuksia.

Sote-uudistuksella on merkittävät vaikutukset viranomaisten toimintaan - järjestäjäorganisaatioiden määrä vähenee huomattavasti järjestämisvastuun siirtyessä kunnista sote-maakuntiin. Uudistuksella olisi myös merkittäviä henkilöstövaikutuksia.

Sote-uudistuksella olisi demokratiavaikutuksia, sillä sen myötä järjestettäisiin uudet maakuntavaalit. Sote-uudistuksen vaikutusarvioinnssa otettiin huomioon myös digitalisaatio ja tiedonhallinta, näihin liittyviä tulevia kehittämistarpeita voidaan tunnistaa mm. koko maan potilastietojärjestelmissä.

Esittelyssä järjestämisvastuu ja yksityiset palveluntuottajat, ensihoidon ilmailupalvelut sekä eläkemaksut

Sosiaali- ja terveysministeriön Pirjo Kainulainen esitteli sote-maakunnan järjestämisvastuuta ja sote-palvelujen hankkimista yksityiseltä palveluntuottajalta.

Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Arto Salmela valtiovarainministeriöstä kertoivat ensihoidon ilmailupalvelun järjestämisestä ja rahoituksesta sote-uudistuksen myötä.

Valtiovarainministeriön Marja Isomäki esitteli Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksuja sote-uudistuksen yhteydessä. Sote-henkilöstön siirtyessä kunnista ja kuntayhtymistä sote-maakuntien alaisuuteen myös eläkejärjestelmän rahoitusta ja jakoperusteita on tarkasteltava.

Lisätietoja:

kokouksen puheenjohtaja, pääsihteeri Päivi Salo, STM, p. 0295 163 113, [email protected]

osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 0295 163 642, [email protected]

Kokoustiedote