Hyppää sisältöön

Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoyhteenveto on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2017 15.45
Uutinen

Valtaosa lausunnonantajista katsoo valinnanvapauden laajentamisen edistävän asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, mutta lakiesityksessä nähdään runsaasti muokkaustarpeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sote-palvelujen tuottajilta sekä muilta toimijoilta lausuntoja valinnanvapauslain luonnoksesta. Lausuntoaika päättyi 28. maaliskuuta ja lausuntoja annettiin yhteensä 603.

Valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen suhtaudutaan lausunnoissa pääosin myönteisesti. Suurin osa lausujista katsoo, että valinnanvapauden laajentaminen edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa. Valtaosa lausunnonantajista on kuitenkin sitä mieltä, ettei uudistuksella saavuteta sille asetettuja tavoitteita.

Lausunnoissa katsotaan, että tavoitteet eivät täyty esimerkiksi kustannustenhallinnan osalta. Myös sote-palvelujen integraation toteutuminen esitetyssä monituottajamallissa todetaan hyvin haastavaksi. Lisäksi riskinä nähdään hyvinvointi- ja terveyserojen lisääntyminen sekä se, ettei palvelujen saatavuus ole yhdenvertaista.

Lausujat suhtautuvat pääosin myönteisesti uudistuksen edellytyksiin vaikuttaa toimintatapojen muutokseen ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoon. Lausunnonantajat pitivät kuitenkin maakunnan edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiseksi heikkoina.

Lausujat toivovat toimeenpanon vaiheistusta ja kokeiluja – toiveet otettu huomioon

Lausunnoissa suhtaudutaan erityisen kriittisesti lausunnolla olleen lakiluonnoksen esitykseen voimaantuloaikataulusta. Esitetty aikataulu nähdään ongelmallisena myös tietojärjestelmien valmistelun ja käyttöönoton kannalta. Useissa lausunnoissa toivotaankin valinnanvapaus-pilotteja ja uudistuksen vaiheittaista toimeenpanoa. Nämä toiveet on otettu huomioon lain jatkovalmistelussa (ks. Valinnanvapautta koskevan hallituksen esityksen muutokset ja toimeenpanoaikataulu).

Lausuntoja on hyödynnetty valinnanvapauslain jatkovalmistelussa lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa valtioneuvoston hankerekisterissä. Lausuntojen perusteella muokattu valinnanvapauslain luonnos on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn toukokuussa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun etenemistä voi seurata osoitteessa alueuudistus.fi.

Lisätietoja

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti (STM ja VM), p. 0295 163 012
ylijohtaja Outi Antila (STM), p. 0295 163 164, [email protected]
ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, [email protected]
neuvotteleva virkamies Heli Hätönen (STM), p. 0295 163 326, [email protected]