Hyppää sisältöön

Valinnanvapauslain luonnos annettiin lainsäädännön arviointineuvostolle ja julkaistiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2018 15.46
Tiedote 6/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle 22. tammikuuta. Samalla ministeriö julkaisi esitysluonnoksen alueuudistus.fi-sivustolla.

Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi 20.12.2017. Ne koskivat erityisesti asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa sekä tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa.

Lisäksi lakiluonnokseen on tehty muutoksia syksyn lausuntokierroksen perusteella. Esimerkiksi asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen haasteisiin monituottajamallissa. Hallitus linjasi 20.12., että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota palvelujen yhteensovittamiseen. Eri toimijoiden työ palvelujen integraation varmistamiseksi ja vahvistamiseksi on nyt tarkoitus koota yhteen erilliseksi muutosohjelmaksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja vaikutusarvioinneista. Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alkupuolella. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Liitteet ja linkit

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163338, [email protected]
hallitusneuvos Pirjo Kainulainen (STM), p. 0295 163092, [email protected]
hallitusneuvos Pekka Järvinen (STM), p. 0295 163367, [email protected]