Hyppää sisältöön

Valinnanvapauspilottien ensimmäinen haku on alkanut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2017 10.00
Tiedote 82/2017

Uutta valinnanvapausmallia on mahdollista pilotoida eri puolilla Suomea jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa. Pilottien toteuttamiseen myönnettävien valtionavustusten ensimmäinen haku on alkanut.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea mukaan pilotteihin ja saada niiden toteutukseen valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Haku jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen on 29.5.–7.7.2017 ja toinen 14.8.–29.9.2017.

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa. Pilottien toteutusta varten valtion talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Tämän lisäksi pilottien järjestämiseen haetaan vuoden 2017 lisätalousarviossa erillistä 33 miljoonan euron määrärahaa. Pilotteihin osallistuvilta toimijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Toteutus sote-keskus-pilottina tai henkilökohtaisen budjetin pilottina

Valinnanvapauden pilottihankkeet voidaan toteuttaa joko sote-keskus-pilottina (ns. suoran valinnan palvelujen pilotti), henkilökohtaisen budjetin pilottina tai näiden yhdistelmänä.  Pilotit voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Maakunnat voivat jatkaa pilottejaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Pilottien hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla tai kuntayhtymänä, eli yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottihanketta. Myös maakunnan liitto voi hallinnoida pilottia. Pilottien hallinnointi siirtyy kaikissa tapauksissa uusille maakunnille 1.1.2019. Sote-keskus-pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilottiin kuuluvat palvelunsa ennen pilotin aloittamista.

Pilottien tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla 50–80 prosenttia väestöstä. 70 prosenttia voidaan alittaa vain jos mukana on vähintään puolet maakunnan kunnista.

Asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan

Sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Jos asiakas ei valitse tuottajaa itse, se valitaan hänen puolestaan.

Henkilökohtaisen budjetin pilotissa asiakkaan henkilökohtainen budjetti määrittyy asiakassuunnitelman pohjalta. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja siihen kirjataan palvelut, joihin henkilökohtainen budjetti myönnetään. Tämän jälkeen asiakas valitsee tuottajat itse markkinoilla olevista edellytykset täyttävistä tuottajista.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä.

Hakuohjeet alueuudistus.fi-sivustolla

Valinnanvapauspilottien hakuilmoitus  on julkaistu alueuudistus.fi:ssä valinnanvapauspilottien sivulla, jolle kootaan myös muuta ohjemateriaalia. Hakulomakkeet julkaistaan sivulla 1.6.2017.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on osa sote- ja maakuntauudistusta. Pilottien toteutuminen edellyttää eduskunnan käsittelyssä olevan valinnanvapauslain hyväksymistä ja vahvistamista.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Kumpula (STM), p. 0295 163 705, [email protected] (lomalla 5.6.–22.6.2017)
lakimies Maria Porko (STM), p. 0295 163 417, [email protected] (ajalla 5.6.–22.6.2017)
ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, [email protected]