Hyppää sisältöön

Valinnanvapauspilotit tukemaan sote-uudistuksen toimeenpanoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2017 11.27
Tiedote 61/2017

Sote-uudistuksen valinnanvapauspilottien toteuttamiseen ohjataan 100 miljoonan euron määräraha. Pilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa.

Hallitus on sopinut 24.–25. huhtikuuta pidetyssä puolivälitarkastelussaan valinnanvapauspilotteihin osoitettavasta rahoituksesta. Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista.

Valinnanvapauden pilottihankkeissa voi pilotoida joko suoran valinnan palveluja (ns. sote-keskus-pilotit) tai henkilökohtaista budjettia. Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, joissa asiakas voi itse valita palvelun tuottajan suoraan ilman maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Näitä palveluja tuotetaan sote-keskuksissa eli sosiaali- ja terveyskeskuksissa, jotka ovat verrattavissa nykyisiin terveyskeskuksiin. Sote-keskus-piloteissa kokeillaan erityisesti sitä, millaisella aikavälillä asiakas voi vaihtaa valitsemaansa sote-keskusta.

Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Maakunnat voivat jatkaa pilottejaan vuoden 2022 loppuun saakka. Pilottien alueena ovat maakunnan alueen kunnat tai kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta.

Pilottien hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä) eli yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottihanketta. Pilottien hallinnointi siirtyy maakunnille 1.1.2019. Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilottiin kuuluvat palvelunsa ennen pilotin aloittamista.

Valinnanvapauspilottien hankehaun alkamisesta ilmoitetaan erikseen toukokuun aikana.

Voit seurata sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä osoitteessa alueuudistus.fi.

Liitteet

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila (STM), p. 0295 163 338, [email protected]

lakimies Maria Porko (STM), p. 0295 163 417, [email protected]