Hyppää sisältöön

Valtionavustukset siirtyvät hakumenettelyllä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2022 10.16
Uutinen

STM on myöntänyt valtionavustuksia hankkeisiin ja toimintaan kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymille. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille tai HUS-yhtymälle sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutosten myötä.

Valtionavustuksen saajan (hankehallinnoijan) tai käyttäjien (osatoteuttajien) muutokset edellyttävät nykyisen saajan hakemusta, tulevan saajan tai käyttäjän, eli hyvinvointialueen suostumusta sekä STM:n tekemää muutospäätöstä.

Menettely koskee sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kohdennettuja avustuksia, joissa avustuksen saajana on kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja avustuksen käyttöaika jatkuu vuoden 2023 puolelle. Myös tilanteissa, joissa ns. avustuksen raportointiaika ulottuu vuodelle 2023 ja avustuksen saajana on sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tarvitaan siirtomenettely.

Sote-kehittämisasetuksen (13/2020) muutos astuu voimaan 1.7.2022. Asetusmuutoksen perusteella myös hyvinvointialueet voivat käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksia. Asetusmuutoksen tavoitteena on turvata hankkeissa kehitettyjen toimintamallien ja -tapojen siirtyminen hyvinvointialueiden toimintaan sekä jo alkaneen työn juurruttaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hakulomakkeet liitteineen ovat saatavilla stm.fi verkkosivuilla. Sivuilta löytyy lisäksi usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia järjestämisvastuun siirrosta. Hakemuksen jättämiselle ei ole asetettu määräaikaa, hakemuksia käsitellään sitä mukaa kun ne saapuvat.

Yksittäisiin valtionavustushankkeisiin ja avustuksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat ensisijaisesti hankkeiden yhteyshenkilöt. 

Lisätietoa medialle: 

Suunnittelija Alisa Junkala, [email protected]