Hyppää sisältöön

Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittämistarpeiden priorisoinnista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2021 16.11
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiltä toimijoilta näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja tiedonhallinnan kehittämistarpeiden priorisointia varten. Kyselyyn voi vastata 30.4.2021 asti.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tiedonhallinnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta sekä merkittävien valtakunnallisten hankkeiden rahoitus. Tunnistettuja kehittämistarpeita on runsaasti, mistä johtuen kokoamme sidosryhmien näkemyksiä tunnistettujen kehittämistarpeiden priorisoinnista. Kyselyyn on koostettu kehittämiskohteet käynnissä olevan työn ja aiemman palautteen perusteella. Kysely auttaa kehittämisresurssien suuntaamisessa.

Kysely on toimitettu kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien kirjaamoihin sekä edunvalvontajärjestöjen kautta yksityisille palvelujentuottajille, järjestöille ja tietojärjestelmätoimittajille. Myös muut asiasta kiinnostuneet voivat vastata kyselyyn.  

Vastausaikaa on 30.4.2021 kello 16 saakka.

Linkki webropol-kyselyyn


Lisätietoa kyselystä antavat: 
Erityisasiantuntija Mikko Huovila, [email protected], p. 0295 163 032 
Erityisasiantuntija Maarit Hiltunen-Toura, [email protected], p. 0295 163 295
Erityisasiantuntija Riikka Vuokko (ruotsinkieliset tiedustelut), [email protected], 0295163600