Hyppää sisältöön

Yliopistollisen sairaalan tehtäviä täsmennetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.46
Tiedote 272/2022

Hallitus esittää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin nykytilaa selkeyttäviä säännöksiä yliopistollisten sairaaloiden pääasiallisista tehtävistä. Tavoitteena on vahvistaa yliopistollisten sairaaloiden toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon uusissa rakenteissa. 

Suomessa on viisi yliopistollisista sairaalaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Yliopistollisen sairaalan läheisyydessä toimii sijaintikaupungissa sijaitse-van yliopiston lääketieteellinen tai terveystieteiden tiedekunta. 

Jatkossa yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä hoitaisivat vastaavia tehtäviä kuin nykyisin yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit.

Järjestämislakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla täsmennettäisiin ja vahvistettaisiin yli-opistollisen sairaalan nykyisiä tehtäviä ja vastuuta erikoissairaanhoidon palveluissa sekä koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Lisäksi järjestämislakiin siirrettäisiin erikoissairaanhoitolain säännökset sivuviroista ja –toimista yliopistollisessa sairaalassa sekä tehtäisiin muutamia muita teknisiä muutoksia.

Tavoitteena on jättää hyvinvointialueille ja HUS-yhtymälle riittävä mahdollisuus itsehallintonsa puitteissa päättää, miten yliopistollisessa sairaalassa hoidettavaksi säädetyt tehtävät toteutetaan. 

Esityksellä ei luotaisi yliopistollisiin sairaaloihin uusia toimintoja tai tehtäviä. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä
hallitussihteeri Henna Vidén
[email protected]