Hyppää sisältöön

Uusi kotoutumislaki vastaa maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistukseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2017 11.30 | Julkaistu suomeksi 5.5.2017 klo 11.32
Tiedote

Luonnos hallituksen esityksestä uudeksi kotoutumislaiksi lähtee lausuntokierrokselle 5.5.2017. Uuden lain tarkoituksena on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistetään jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina.

– Painopisteenä ovat jatkossa yhtäältä maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja työmarkkinoille siirtyminen, toisaalta perhelähtöinen kotoutuminen ja eri maahanmuuttajaryhmien tarpeisiin vastaaminen, kertoo maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Edellytyksenä tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla.

Kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvu- sekä sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina.

Maakunnan olisi yhteistyössä kunnan ja muun viranomaisen kanssa huolehdittava kotoutumista edistävien palveluiden yhteensovittamisesta siten, että ne muodostavat maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. Samalla kotoutumisen suunnittelu ja kehittäminen yhdistettäisiin maakunnan ja kunnan muun toiminnan suunnitteluun edistämään maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä alueiden elinvoimaa. Myös kansalaisyhteiskunnan merkitystä kotoutumisen edistämisessä painotettaisiin.

– Viranomaisvastuiden muuttuminen vaikuttaa kotoutumispolkuun ja edellyttää tiivistä yhteistyötä maakunnan sote- ja kasvupalvelun, kunnan sekä Kelan välillä. Samalla on tärkeää ohjata maahanmuuttajia järjestöjen palveluihin ja kehittää kotouttamista monialaisena yhteistyönä, johon myös järjestöt ja elinkeinoelämä osallistuvat, toteaa maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Laki määrittelee toimijoiden vastuut

Valtioneuvosto päättäisi kotouttamisen valtakunnallisesta kehittämisestä laatimalla valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Keskeiset ministeriöt määrittelisivät kukin omaa hallinnonalaansa varten kotouttamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

Maakunnille säädettäisiin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta maakunnassa. Maakunnat sovittaisivat yhteen kotoutumisen suunnittelun alueensa kuntien kanssa.

Kunnat säilyisivät uuden lain myötä keskeisinä kotouttamisen toimijoina. Kunnilla olisi jatkossakin velvoite vastata kunnan maahanmuuttaja-asukkaiden kotoutumista edistävien palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja järjestämisestä kuntatasolla.

Esityksen mukaan valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille. Vastuu ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten asumisen järjestämisestä siirrettäisiin ELY-keskuksilta ja kunnilta maakunnille.

Esitysluonnos uudesta laista kotoutumisen edistämisestä liittyy hallituksen esitykseen maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitysluonnokseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiesitystä täydennetään lausuntovaiheen jälkeen.

Lausuntopyynnöt työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla: http://tem.fi/lausuntopyynnot (Huom. Teknisistä syistä johtuen lausuntopyynnöt ovat nähtävissä verkossa vasta maanantaina 8. toukokuuta.)

Lisätiedot:

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 50 47112
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, p. 046 923 4915