Hyppää sisältöön

15.02.2021 Sote-uudistuksen joryn kokoustiedote: Alueellinen tiekartta ja kevään rastit 

16.2.2021 15.40
Uutinen

Toimeenpanon tiekartta suunnistamiseen on valmisteilla. Tulevaisuuden sote-keskuksen valtionavustushaun painopisteet ovat tänä vuonna palveluissa ja kuntoutuksessa. Väliaikaishallinnon UKK- sivu täydentyy kevään mittaan. 

Johtoryhmän puheenjohtaja Kari Hakari käynnisti kokouksen toteamalla, että valiokuntakuulemiset ovat eduskunnassa vauhdissa ja samaan aikaan lausunto- ja kommenttikierroksilla ovat Sote100- lakipaketti ja sotesanasto. Uudistuksen toteuttamisaikataulusta on herännyt keskustelua huomioiden edelleen jatkuva koronatilanne ja alueiden erilaiset lähtötilanteet.  

Toimeenpanosuunnitelman valmistelusta kertoivat kokouksessa Antti Kuopila, STM & Antto Korhonen, VM.

Keskusteluissa vilisevät nyt lyhenteet. Näistä yksi on TPS, joka ei suinkaan tarkoita urheiluseuraa vaan toimeenpanosuunnitelmaa. Toimeenpanosuunnitelmassa johtaminen ja organisointi sekä alueellinen tiekartta on piirretty ja arviointi on kirjattu myös osaksi toimeenpanoa, joten sitä tarkastellaan pitkin matkaa. Toimeenpanoa johtaa ministerityöryhmä ja sote-uudistuksen johtoryhmä.  Toimeenpanon koordinaatioryhmä yhteen sovittaa valtionhallinnon ja alueiden toimeenpanoa yhdessä alueellisen valmistelun jaoston ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa. Kuopila uskoo, että syntymässä on sujuva ja hallittava rakenne.

Osalla alueista on jo reipas vauhti päällä ja kysymyksiä toimeenpanon aikataulusta on tullut. Toinen vakiintunut lyhenne VATE eli väliaikaiset valmistelutoimielimet aloittavat toimintansa heti heinäkuun alussa tänä vuonna, mikäli sote-uudistus menee eduskunnan käsittelyssä läpi. Aiheesta on tulossa uusia täydennyksiä usein kysyttyihin kysymyksiin eli UKK- sivulle, joka löytyy soteuudistus.fi. - verkkosivuilta. Ensimmäiset täydennykset tullevat maaliskuun ensimmäisellä viikolla ja kysymys- vastaus listaa täydennetään tarpeen mukaan. 

Mitä tulee väliaikaishallinnon rahoitukseen vuosina 2021-2022, sen valmisteluun on nimetty työryhmä. Jäsenet ovat ministeriöistä VM, SM ja STM. Työryhmä valmistelee kesäkuun loppuun mennessä esityksen jakoperusteista. Perusteet rahan jaolle kerrotaan jo aiemmin kevään aikana. Tavoitteena on avoin viestintä ja keskustelu toimeenpanossa mukana olevien kanssa. Sote-uudistuksen johtoryhmä hyväksyi toimeenpanosuunnitelman luonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tilannekatsauksesta ja täydennyshausta kertoi Kirsi Paasovaara, STM:stä.  

Paasovaara kertasi, että viime vuonna alkaneille hankkeille myönnettiin rahaa 70 miljoonaa euroa ja kaikki hankkeet ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja osa on jo edennyt käytännön kehittämistoimenpiteisiinkin. Alkava täydentävä valtionavustushaku on tänä vuonna 95 miljoonaa euroa ja mahdollisuutta käyttää avustusta on jatkettu vuoden 2023 loppuun. Kun linjaukset painotuksista on saatu, haku voidaan avata. Alustavasti linjauksista voidaan sanoa, että palveluiden saatavuus ja kuntoutus laajemmin ovat tärkeitä painopisteitä.  

Seuraava sote-uudistuksen johtoryhmän kokous pidetään 1.3.2021.
 

Kokoustiedote