Hyppää sisältöön

15.3.2021 Sote-uudistuksen jory: valiokuntakuulemiset eduskunnassa jatkuvat - muutosesitykset ministerityöryhmän käsiteltäväksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.3.2021 9.27

Sote-uudistuksen johtoryhmän aluksi puheenjohtaja Kari Hakari totesi, että keskustelu uudistuksesta on vilkasta ja varsin voimallista vastakampanjaakin on nähtävissä. Johtoryhmässä todettiin, että valmistelussa ja sen viestinnässä pyritään avoimesti kertomaan, millaisin perustein tiettyihin ratkaisuihin on päädytty ja keskitytään viemään uudistusta läpi.

Valtaosa kokouksesta käsiteltiin valiokuntakuulemisia ja niiden pohjalta tehtyjä vastineita. Kokouksessa kuulluista lausunnoista ja vastineista viedään ministerityöryhmään ne, joiden kohdalla muutoksia ehdotetaan tehtäväksi sekä eniten keskustelua aiheuttaneet kohdat lakipaketista. Valiokuntakuulemiset jatkuvat tällä viikolla ja aikaa kuulemiselle on varattu huhtikuun puoleen väliin asti. 

Kokouksen lopuksi käytiin läpi myös sote-uudistuksen valmisteluun liittyviä riskejä sekä toimeenpanon koordinaatioryhmän toimenkuva. 

Seuraava kokous pidetään 29.3.2021. 
 

Kokoustiedote