Hyppää sisältöön

29.03.2021 sote-uudistuksen jory: Sote-sanastosta yhteenveto 

30.3.2021 10.55
Uutinen

Sote-uudistuksen johtoryhmän kokouksen esityslistalla oli paljon edenneitä ja ajankohtaisia asioi-ta. Kokouksen aluksi kuultiin tilannekatsaus valiokuntatyöskentelyn vaiheista. Vastine hallintova-liokunnille lausuntojen pohjalta on annettu. Lausuntoja tulee kaiken aikaa lisää ja kuulemiset jat-kuvat eduskunnassa. Johtoryhmän puheenjohtaja Kari Hakari totesi katsauksen päätteeksi, että suunnitellussa aikataulussa edetään. 

Sote-sanasto kävi lausuntokierroksella ja kokouksessa kuultiin saaduista lausunnoista ja kommenteista lyhyt tilanneyhteenveto. Sanastotyö aloitettiin jo Sipilän hallituskaudella 2017 mutta jäi kesken. Työ työryhmineen aloitettiin uudelleen 2020 keväällä. Työryhmä on pitänyt toistakymmentä työpajaa, jonka tuloksena lausuntokierrokselle lähetettiin helmikuussa 44 sote-termin paketti määrittelyineen. Määrittelytyö tehdään muun muassa viestinnän ja käsitteiden yhdenmukaisen ymmärtämisen tueksi. Sanastossa on määritelty termit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Terminologiaa hiotaan kommenttien perusteella huhti-toukokuussa, jonka jälkeen sanastotyö käännetään kokonaisuudessaan myös ruotsiksi. 

Kokouksessa käsiteltiin sote-uudistuksen hallituksen esityksessä tunnistettujen muutoskustannuksien jatkovalmistelua. Uudistuksesta aiheutuu muutoskustannuksia kunnille, hyvinvointialueille ja valtioille. Määrärahojen osoittamista muutoskustannuksiin käsitellään julkisen talouden suunnitelmassa ja valtion talousarviossa. Sote-ministeriryhmä käsittelee tilannekatsauksen aiheesta huhtikuussa.  

Parlamentaarisen maakuntaverokomitean 11.3.2021 julkaistusta mietinnöstä kuultiin myös kokouksessa. Toimeksianto komitealle oli laaja ja maakuntaveroa tarkasteltiin kolmen skenaarion kautta. Ensimmäisessä mallissa verotusoikeutta ei olisi, toinen vaihtoehto olisi pieni maakuntavero ja kolmannessa skenaariossa maakuntavero olisi suuri ja toimiala laaja. Komiteassa oli kansanedustajajäsenien lisäksi asiantuntijajäseniä ja komitealla oli sihteeristö, johon kuului asiantuntijoita ministeriöistä sekä Kuntaliitosta. Asia merkittiin tiedoksi. 

SOTE100- lakipaketista kuultiin lopuksi, että lausuntokierroksen ja viimeistelyjen jälkeen esitys olisi valmis annettavaksi eduskunnalle ja valtioneuvoston istuntoon huhtikuun puolivälissä.  Johtoryhmä hyväksyi esityksen viemisen eduskuntaan.  

Seuraava sote-uudistuksen johtoryhmän kokous pidetään 12.04.2021. 

Kokoustiedote