Hyppää sisältöön

8 kohdan muistilista hyvinvointialueille – näin hoidat yhdyspinnat Kelan kanssa kuntoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2022 13.16
Kolumni
Marjukka Turunen
Marjukka Turunen

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen on alle 100 päivää, ja tahti kiihtyy. Kiireessä on tärkeää keskittyä olennaiseen eli vuodenvaihteen sujuvaan siirtymään. Hyvinvointialueiden on hyvä hoitaa yhdyspinnat kuntoon myös Kelan kanssa, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa etuudet ja palvelut vuodenvaihteen jälkeenkin.

Vuoden 2022 alusta toimintansa käynnistävien hyvinvointialueiden ja Kelan toiminta kohtaavat niin sanotuilla yhdyspinnoilla. Kun yhdyspintojen toimivuus on tarkistettu, Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyö onnistuu ja asiakkaiden palvelu pelaa jatkossakin.

Mitä hyvinvointialueiden ja Kelan yhdyspinnoista on hyvä tietää, miten Kela auttaa hyvinvointialueita ja mitä hyvinvointialueiden täytyy itse hoitaa? Kokosimme muistilistan hyvinvointialueille.

Hyvä tietää Kelan ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista

Kela on olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluita ja hyvinvointialueiden toimintaa. Turvaamme kansalaisten perustoimeentuloa vuosittain 16 miljardin edestä. Tarjoamme palveluja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Vastaamme Kanta-palveluista ja Omakannasta ja tarjoamme tietoa hyvinvointialueiden johtamisen tueksi. 

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille, vaarana on, että nykyiset Kelan ja kuntien ammattihenkilöstön väliset yhteistyökuviot katkeavat. Jotta asiakkaat saavat vuodenvaihteessa ja heti sen jälkeen tarvitsemansa avun, on tärkeää varmistaa, että ammattilaisten välinen yhteistyö jatkuu ja ammattilaiset saavat tarvitsemansa tiedot.

Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyviä yhteistyökäytäntöjä ja prosesseja on paljon. Osa niistä on valtakunnallisia. Valtakunnallisesti on sovittu esimerkiksi, missä tilanteissa ja miten Kela maksaa etuuksia tuleville hyvinvointialueille ja miten maksuvaatimuksia voi tehdä. Osa yhteistyökäytännöistä ja prosesseista sovitaan paikallisesti tai alueellisesti. Tällaisesta yhteistyöstä on kyse esimerkiksi, kun sovitaan kehen kunnan työntekijä voi Kelassa ottaa yhteyttä, jos asiakas tarvitsee paljon apua Kela-asioiden kanssa. 

Näin Kela tukee hyvinvointialueita

Kelan tavoitteena on tukea ja auttaa hyvinvointialueiden käynnistymistä, jotta palveluiden sujuvuus ja jatkuvuus eivät vaarannu muutostilanteessa. 

Hoidamme sopimukset keskitetysti ja pyydämme hyvinvointialueilta tarvitsemiamme tietoja yhdellä kertaa. Esimerkiksi etuustietopalvelu Kelmua koskevat sopimuspohjat olemme lähettäneet hyvinvointialueille allekirjoitettavaksi. Samoin olemme pyytäneet eri asioista vastaavien yksiköiden yhteystietoja ja yhteyshenkilöitä hyvinvointialueilta. Siirrämme hyvinvointialueilta saamamme uudet tilinumerot omiin järjestelmiimme niin, että vuodenvaihteen jälkeen kunnille nykyisin maksettavat etuudet maksetaan hyvinvointialueiden tileille.

Huolehdimme omalta osaltamme, että Kelalla on vuodenvaihteessa riittävästi henkilöstöä. Sujuvoitamme etuuksien hakemista ja hakemusten käsittelyä mahdollisuuksien mukaan. Yksi esimerkki tästä on toimeentulotuen pitkät päätökset: Kun teemme vuodenvaihteen yli kestäviä päätöksiä, vähennämme turhia yhteydenottoja vuodenvaihteessa.

Kelan alueelliset yhteyshenkilöt ovat tarvittaessa hyvinvointialueiden tukena, ja heihin voi ottaa yhteyttä aina, jos jokin asia askarruttaa. He toimivat oman työnsä ohessa ja välittävät tarvittaessa kysymyksiä ja viestejä muille Kelassa asioista vastaaville henkilöille.  

Muistilista hyvinvointialueille

Jotta Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyö sujuu mutkitta, hyvinvointialueiden on tärkeä hoitaa tietyt asiat kuntoon ajoissa. Alueilla, jotka toimivat parhaillaan kuntayhtyminä, on ennestään moni asia jo kunnossa. Kuitenkin myös näillä alueilla tarvitaan esimerkiksi uusia valtuutusoikeuksia ja sopimuksia.

Tässä siis 8 kohdan muistilista hyvinvointialueille:
1.    Hoida tarvittavat sopimukset kuntoon. Kelan etuustietopalvelu Kelmun sopimuspohja on jo lähetetty hyvinvointialueelle. Palauta siis sopimus ajoissa Kelaan.
2.    Toimita Kelaan tarvittavat tiedot. Näitä ovat esimerkiksi yhteystiedot, tilitiedot sekä tiedot vastaavista yksiköistä ja yhteyshenkilöistä. Kela on lähettänyt hyvinvointialueille tietopyynnön, johon kaikki tarvittavat tiedot on koottu. 
3.    Toimita myös tilitiedot ajoissa, jotta Kela voi maksaa etuudet hyvinvointialueelle. Kela siirtää nykyiset kuntien sosiaalihuollolle menevät, vuodenvaihteen jälkeen voimassa olevat maksut hyvinvointialueiden sosiaalihuollolle. Muista myös ilmoittaa hyvinvointialueen vuokranantajatiedot, jotta Kela voi maksaa asumisen tukia.
4.    Sovi toimeentulotukeen liittyvistä käytännöistä alueella ja Kelan kanssa. Näitä ovat esimerkiksi kiireelliseen toimeentulotukeen liittyvät prosessit, täydentävän toimeentulotuen hakeminen ja Kelan huoli-ilmoitusten käsittely.
5.    Varmista työ- ja toimintakykyetuuksiin liittyvät käytännöt alueella ja Kelan kanssa. Yhteystietojen ja yhteyshenkilöiden lisäksi Kela tarvitsee päätöksiä varten kuntoutussuunnitelmia ja lääkärinlausuntoja.
6.    Hoida työnantajan Kela-asiat kuntoon. Kun hyvinvointialueen työntekijän perhevapaa tai sairausloma jatkuu vuodenvaihteen yli ja palkkaa on maksettu loman ajalta, hyvinvointialueen täytyy hakea päivärahoja Kelasta viimeistään 2 kuukautta jälkikäteen. 
7.    Varmista, että hyvinvointialueen ammattihenkilöstö saa tarvitsemiaan tietoja. Hae oman alueen valtuuttajille Suomi.fi-valtuutusoikeudet ja ohjeista omia työntekijöitä hakemaan valtuuksia. Anna työntekijöille Suomi.fi-valtuudet, joita he tarvitsevat työssään. Työntekijät tarvitsevat valtuuksia, jotta he voivat käyttää yhteistyökumppaneille ja työnantaja-asiakkaille tarkoitettuja Kelan asiointipalveluita.
8.    Tee asiakas- ja potilastietojärjestelmiin tarvittavat muutokset. Saat Kanta-palveluista asiantuntijatukea hyvinvointialueiden valmisteluun. Hyvinvointialueet voivat ottaa käyttöön myös toiminnallisuuksia, joilla tietojen hyödyntäminen onnistuu paremmin.

Ota tarvittaessa yhteyttä! Kelan alueelliset yhteyshenkilöt auttavat hyvinvointialueita paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa he välittävät yhteydenoton Kelan sisällä asiasta vastaavalle taholle.

Marjukka Turunen
lainsäädäntöjohtaja, Kela

Tutustu myös 
•    Kelan alueelliset yhteyshenkilöt
•    Kelan ohjeet hyvinvointialueiden valmisteluun
•    Kanta-palvelujen ohjeet hyvinvointialueiden valmisteluun